Handledningsmetodik

En uppdragsutbildning i handledningsmetodik vänder sig till specialpedagoger eller andra yrkesgrupper som önskar arbeta med handledning inom förskola eller skola. Utbildningens syfte är att förmedla en kvalificerad kunskap om handledningsmetodik som gör kursdeltagarna förtrogna med att bedriva handledning i den egna verksamheten.

Viktiga mål med utbildningen är att ge kursdeltagarna grundläggande färdigheter i handledning för pedagogisk personal och ökad medvetenhet om det egna förhållningssättets betydelse.

Utbildningen ska också ge kunskaper som underlättar bedömning av barns utveckling i en pedagogisk miljö samt ökade kunskaper om förhållandet mellan individer, grupper och organisationer.

Ett vanligt upplägg på en längre utbildning är åtta schemalagda seminarietillfällen och sträcker sig över två terminer, parallellt med självstudier och handledningsuppdrag. Teoretiska kunskaper och erfarenheter bearbetas under seminarierna och kring kursdeltagarnas eget handledningsarbete ges praktiskt stöd och belysning.

Kontakt

Kursen är en uppdragsutbildning som ges på beställning. Är du intresserad av att ovanstående uppdragsutbildning? Kontakta Anna Norlén, rektor på Eicastiftelsen