Utbildning utifrån era behov

Vi har möjlighet att erbjuda utbildning inom området barns och ungas psykiska hälsa.

Vi kan i samarbete med er förskola och skola erbjuda enstaka föreläsningar eller längre utbildningsinsatser riktad till personal, elever eller vårdnadshavare.

Kontakta oss via informationen nedan för att diskutera vidare.

08-402 17 60

Mejl: info@ericastiftelsen.se
Observera att vi inte tar emot information om patientärenden via e-post, på grund av sekretesskäl.

Tel: 08-402 17 60 (växel)
Stöd och behandling: ring vår telefonmottagning