Utbildning utifrån era behov

Vi har möjlighet att erbjuda utbildning inom området barns och ungas psykiska hälsa.

Vi kan i samarbete med er förskola och skola erbjuda enstaka föreläsningar eller längre utbildningsinsatser riktad till personal, elever eller vårdnadshavare.

Kontakta oss via informationen nedan för att diskutera vidare.

08-402 17 60

Telefontider för mottagningen:

Måndag  11:00 – 11:45,  0-24 år
Tisdag  13:00 – 13:45,  0-24 år
Onsdag  11:00 – 11:45,  0-24 år
Fredag  13:00 – 13:45,  0-24 år

Obs! För tillfället har vi framför allt möjlighet att ge konsultativt stöd via telefon och har begränsade möjligheter att ta  emot nya patienter. Sista telefontiden för terminen är 16/6.