Utbildning utifrån era behov

Vi har möjlighet att erbjuda utbildning inom området barns och ungas psykiska hälsa.

Vi kan i samarbete med er förskola och skola erbjuda enstaka föreläsningar eller längre utbildningsinsatser riktad till personal, elever eller vårdnadshavare.

Kontakta oss via informationen nedan för att diskutera vidare.

08-402 17 60

Mellan 15/6 till 17/8 har telefonmottagningen sommaruppehåll.