Utbildning utifrån era behov

Vi har möjlighet att erbjuda utbildning inom området barns och ungas psykiska hälsa.

Vi kan i samarbete med er förskola och skola erbjuda enstaka föreläsningar eller längre utbildningsinsatser riktad till personal, elever eller vårdnadshavare.

Kontakta oss via informationen nedan för att diskutera vidare.

08-402 17 60

Telefontider för mottagningen:

Måndag  11:00 – 11:45,  0-24 år
Tisdag  10:30 – 11:15,  0-24 år
Onsdag  09:00 – 09:45,  0-24 år
Fredag  11:00 – 11:45,  0-24 år