Barn och trauma

Ericastiftelsen erbjuder tillsammans med Karolinska institutet utbildningen Barn och trauma 7,5 hp – en kurs som ger kunskap om hur barn, unga och deras familjer påverkas av och bör stödjas efter potentiellt traumatiserande händelser.

Kursen vänder sig till yrkesverksamma inom barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, elevhälsa, habilitering och liknande. Kursen är ackrediterad som fördjupningskurs inom specialistutbildningen för psykologer inom området: Klinisk psykologi: Psykologisk behandling/psykoterapi, barn- och ungdomspsykologi. Klinisk psykologi: Psykologisk behandling/psykoterapi, barn- och ungdomspsykologi. Kursen omnämns i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) rapport från 2015 som ett gott exempel på hur undervisning om våld mot barn kan bedrivas inom högre utbildning. Utbildningen ges en gång per år.

Kursens mål

Målen med kursen är att deltagarna ska få:

  • Grundläggande kunskaper om psykotraumatologi med särskilt fokus på barn och ungdomar.
  • Förståelse för konsekvenser av och uttryck för traumatisering hos barn och unga.
  • Utveckla förmågan att beskriva och välja bland de akuta, stödjande och behandlande interventioner för traumatiserade barn och ungdomar som idag utgör evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet.

Anmälan och mer information

Kursen Barn och trauma ges tillsammans med Karolinska Institutet och ges för åttonde gången 2022. Anmälan är nu öppen och sker via Karolinska Institutet, mer information samt anmälan hittar du via deras hemsida.

Nästa utbildning startar hösten 2022.