Utbildning till certifierad användare av Story Stem Assessment Profile (SSAP), 7,5 hp

Detta är en fyra dagars utbildning i Story Stem Assessment Profile (SSAP), ett anknytningsrelaterat bedömningsinstrument för barn 4-9 år. Deltagarna får lära sig att administrera och koda SSAP samt om klinisk tillämpning av testet.

SSAP är specifikt utformat för kliniska populationer och i synnerhet för barn som varit utsatta för olika former av omsorgsbrist eller övergrepp. På grund av att testadministreringen sällan upplevs som påträngande eller hotfull för barnet har det visat sig vara ett värdefullt verktyg för att undersöka små barns mentala representationer av anknytning och relationer, både i forskning och i klinisk praktik

SSAP har utvecklats vid Great Ormond Street Hospital och Anna Freud National Centre for Children and Families (AFNCCF) i London. Detta är första gången som en utbildning i SSAP arrangeras i Sverige. Den aktuella kursen ges vid Ericastiftelsen med support av AFNCCF.

Kursen är ackrediterad som specialistkurs för psykologer som gör sin specialistutbildning.

När: 23 april, 13-14 maj samt 10 juni 2024
Var: Ericastiftelsen, Odengatan 9 i Stockholm
Kursavgift: 17 000 kr
Sista anmälningsdag: 25 mars 2024

Genomförande av kursen och examinationsuppgifterna möjliggör att bli certifierad att använda SSAP. Kostnad för certifiering är inkluderad i kursavgiften.

”SSAP-kit”

Observera att varje deltagare behöver ta med en egen uppsättning SSAP-material till utbildningen. För hela listan över material, se Komplett uppsättning material för Story Stem Assessment Profile. Det är viktigt att kursdeltagaren försöker samla så många objekt som möjligt från listan inför kursstart, men allt material behöver inte finnas med från start. Test-materialet kommer att diskuteras i detalj under den första dagen av utbildningen och kursdeltagaren kommer att få synpunkter på sina dockfigurer och rekvisita.

Kursplan

Länk till Kursplan

Anmälan

Sista anmälningsdag var 25 mars 2024. Återkom för information om kommande kurser.