Under 2021 håller Ericastiftelsen på att bygga upp en riksomfattande uttryckningsenhet för krisstöd efter genomfört självmord i skola/förskola.

Sorgen efter ett genomfört självmord är komplex och kan vara svår att hantera för den enskilda individen, särskilt för barn och unga. Självmord är ett ämne som är svårt att prata om och som många känner obehag och rädsla inför. Därför är det extra viktigt att både elever och personal får tillgång till stöd när ett självmord inträffar.

Med stöd från Folkhälsomyndigheten arbetar vi med att bygga upp en uttryckningsenhet som är tillgänglig över hela landet och som på kort varsel kan ställa upp med krisstöd efter ett genomfört självmord i skola/förskola. Med vår samlade kompetens av psykologer, socionomer och specialpedagoger kan vi erbjuda ett samlat stöd som kan bemöta situationen från flera olika vinklar. Det stöd vi kommer erbjuda kommer bland annat att vara tillgängligt via digitala möten, så att vi kan erbjuda ett riksomfattande stöd.

Under våren-hösten 2021 arbetar vi med att bygga upp denna enhet och tänkt lanseringsdatum är i början av 2022. I skrivande stund genomför vi en kartläggning av det stöd som redan erbjuds.

Vi söker dig som arbetar i skola/förskola eller arbetar som socialsekreterare

Vi söker dig som arbetar i skola/förskola eller arbetar som socialsekreterare och har erfarenhet av antingen barn/unga som tagit sitt liv, eller ett självmord som på något sätt berört familjen exempelvis förälder eller nära släkting.

För att kunna genomföra vår kartläggning om vilket stöd som erbjuds i skolor/förskolor idag, behöver vi komma i kontakt med dig som arbetar i skola/förskola eller arbetar som socialsekreterare och har varit med om ett självmord, för en intervju. Vi vill veta vad ni fick för stöd och hjälp efter självmordet och hur detta stöd upplevdes.

Intervjun kommer vara helt anonym och möjlighet till deltagande kan när som helst avbrytas. Hör av dig till vår projektledare Hanna Neikter på hanna.neikter@ericastiftelsen.se, så berättar hon mer.