Krisstöd i förskola/skola efter ett inträffat självmord

Vi erbjuder ett kvalificerat, riksomfattande och kostnadsfritt krisstöd efter genomfört självmord i förskola/skola. Insatsen finansieras via Folkhälsomyndigheten.

Självmord är ett ämne som är svårt att prata om och som många känner obehag och rädsla inför. Därför är det extra viktigt att både elever och personal får tillgång till stöd när ett självmord inträffar. Ett självmord kan drabba elever och personal oavsett om de har förlorat någon närstående, ett annat barn/ungdom eller en lärare.

Vår insatsgrupp har hög kompetens inom trauma och innefattar psykologer, socionomer och specialpedagoger, vilket innebär att vi kan erbjuda er ett samlat stöd från flera olika vinklar.

Utifrån skolans önskemål kan vi erbjuda allt från enbart stöd och konsultation, deltagande i planeringsmöten, kompetenshöjning till personal samt vid behov ge direkt krisstöd till barn, unga och närstående. Vi har även möjlighet till digitala möten.

Fyll i nedanstående formulär så kommer vi att kontakta er inom två arbetsdagar. Är ärendet akut, ring till vår reception direkt på 08-402 17 60 (öppen mellan 9-16 på vardagar) och berätta att ärendet gället stöd till skola efter självmord.

Illustration: Kajsa Åhlander Persson