Om konsultationerna

För dig som har gått utbildningen i CPP och önskar fortsatta konsultationer i grupp tillsammans med kollegor erbjuder vi:

  • 4 digitala konsultationstillfällen, 90 minuter/tillfälle
  • Grupper om 4 personer (från samma eller olika arbetsplatser)
  • Möjlighet att anmäla sig enskilt eller som grupp
  • Varje deltagare presenterar ärenden vid två tillfällen
  • Grupperna sätts samman och startar allt eftersom anmälningar inkommer

Förutsättningar: Att du har utbildning i och arbetar med CPP samt har ärenden att presentera och bidrar med presentationsmall inför aktuellt presentationstillfälle.

Kostnad: 5 600 kr exkl. moms/deltagare för fyra tillfällen