Skräddarsydda kurser

Har din arbetsplats eller verksamhet behov av en kurs med ett specifikt fokus eller ett anpassat upplägg för era särskilda behov kan vi ordna kurser efter era önskemål.

Det kan handla om specifika metoder för bedömning och behandling eller fördjupning inom ett särskilt kunskapsområde. Behov av att stärka arbetsgruppens kompetens kan uppstå vid omorganisation, nyrekrytering eller när nya metoder ska introduceras. Fortbildning är också värdefullt i arbetet med verksamheters hållbarhet.

Ericastiftelsen har lång erfarenhet av att anordna skräddarsydda kurser för verksamheter inom socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, pedagogiska verksamheter, frivilligorganisationer, föreningar och liknande. Kursen kan hållas digitalt, på plats hos uppdragsgivaren eller i Ericastiftelsens lokaler i Stockholm.

Vissa kurser kan ackrediteras som specialistkurs för psykologer. Kursbevis delas ut efter avslutad utbildning.

Exempel på kurser som anordnats på senare år:

  • Barn, unga och trauma. Konsekvenser av svåra påfrestningar samt insatser för stöd och behandling.
  • Psykodiagnostisk metod för små barn DC: 0 – 5.
  • Att möta, kommunicera och samtala med barn och unga i svåra situationer.
  • Utvecklingspsykologi och anknytningsteori.
  • Mentaliseringsbaserat arbetssätt i möte med barn, unga och deras närstående.
  • Barnpsykologisk utredningsmetodik.

Välkommen att kontakta rektor Anna Norlén för frågor om kurser utformade för er verksamhet.