ADBB – Alarm Distress Baby Scale

ADBB – Alarm Distress Baby Scale är en metod för att tidigt kunna upptäcka ihållande socialt tillbakadragande hos barn i åldern 2–24 månader. 

Socialt tillbakadragande hos små barn är en varningssignal och kan vara tecken på sjukdom, relationssvårigheter och stress men även allvarlig omsorgssvikt. Det är därför viktigt att kunna känna igen tecken på socialt ihållande tillbakadragande hos små barn.

Om tecken som bristande ögonkontakt och utslätad mimik, brist på joller och läten, icke åldersadekvat motorisk utveckling eller, hos äldre barn, påfallande få gester eller talat språk upptäcks bör man noggrant undersöka vad som kan vara den bakomliggande orsaken.

Kursen hålls två dagar på Ericastiftelsen med en halv dags digital uppföljning:

  • På Ericastiftelsen i Stockholm: 4 december kl. 10.00 – 16.00 och 5 december kl. 9.00 – 16.00
  • Digital kursdag på plattformen zoom: 17 januari kl. 13.00 – 16.00

Sista anmälningsdag 20 november. Kostnad för kursen är 12 000 kr, exkl. moms.

Utbildningsplan ADBB

Avtalsvillkor för utbildningen

Frågor om kursen besvaras av kursledare Anna Norlén, anna.norlen@ericastiftelsen.se

Anmälan