Ericastiftelsens styrelse och huvudmän

Tillsättning av styrelse och huvudmän

Ericastiftelsen har stiftelse som organisationsform, vilket innebär att organisationen inte har något vinstsyfte, att den ”ägs” av en huvudmannaorganisation och att den styrs av en styrelse. Hur huvudmän och styrelseledamöter utses regleras i Ericastiftelsens stadgar.

Huvudmannaorganisationens främsta uppgift är att stödja och stimulera Ericastiftelsen. Enligt stadgarna får antalet huvudmän vara högst 50 stycken. Nya huvudmän utses av huvudmännen själva, med hjälp av en valberedning. Huvudmannaorganisationen utser fyra huvudmän som ska sitta i stiftelsens styrelse och väljer revisorer.

Styrelsen består av åtta ledamöter, utsedda för en tid av högst fyra år. En ledamot utses av Regeringen, tre av Stockholms läns landsting samt fyra av Stiftelsens huvudmän (som nämnt ovan). Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och kassaförvaltare.

Styrelse

Av Regeringen utsedd ledamot

Ordförande: Ewa Persson Göransson

Av Region Stockholm utsedda ledamöter

Vice ordförande: Pia Helleday

Ledamot: Cindy Falquet

Ledamot: Hanna Jokio

Av Ericastiftelsens huvudmän utsedda ledamöter

Ledamot: Olof Stålnacke, CFO

Ledamot: Hans Hemmingsson

Ledamot: Carl Von Essen, NGO management

Ledamot: Emma Henriksson

Föredragande från Ericastiftelsen (ej rösträtt)

Verksamhetschef och rektor Anna Norlén

Överläkare Malin Kan

Ekonomiansvarig och styrelsens sekreterare Magdalena Lagerman

Personalrepresentanter Jan-Olof Karlsson och Agneta Thorén

Studeranderepresentant Jonas Sohl

Ericastiftelsens huvudmän

Huvudmän fr.o.m. 1 januari 2021:

Per Callermo (2008-2020, 2021-2022)
Gunnar Dagnå (2017-2020.2021-2022)
Carl von Essen (2018, 2019-2020, 2021-2022)
Ulla Forsbeck Olsson (2011-2021)
Katja Hakorinne (2018, 2019-2020, 2021-2022)
Clara Henley (2019-2020, 2021-2022)
Emma Henriksson (2021-2022)
Hans Hemmingsson (2020-2021)
Margareta Herthelius (2002-2021)
Patrik Huldt (2020-2021)
Åsa Konradsson Geuken (2016-2020, 2021-2022)
Cecilia Modig (2009-2021)
Maria Nordmark (2021-2022)
Jacob Nelson (2017-2021)
Nina Rung (2021-2022)
Kia Szutkiewicz (2014-2020, 2021-2022)
Olof Stålnacke (2016-2020, 2021-2022)
Regina Wintzer (2010-2020, 2021-2022)

Revisorer

Niklas Makal (2016-2018, 2019-2022)
Lennart Samuelsson (2016-2018, 2019-2022)

Valberedning 2021

Per Callermo (sammankallande), Åsa Konradsson och Gunnar Dagnå