Ericastiftelsens styrelse

Av Regeringen utsedd ledamot

Ordförande: Ewa Persson Göransson

Av Region Stockholm utsedda ledamöter

Vice ordförande: Pia Helleday

Ledamot: Cindy Falquet

Ledamot: Hanna Jokio

Av Ericastiftelsens huvudmän utsedda ledamöter

Ledamot: Olof Stålnacke, CFO

Ledamot: Hans Hemmingsson

Ledamot: Carl Von Essen NGO management

Ledamot: Anna Lundh, överläkare

Föredragande från Ericastiftelsen

Verksamhetschef och rektor Anna Norlén

Överläkare Malin Kan

Ekonomiansvarig Magdalena Lagerman

Styrelsens sekreterare Magdalena Lagerman

Personalrepresentant Jan-Olof Karlsson och Agneta Thorén

Studeranderepresentant Anna Brendler-Lindqvist