Ericastiftelsens styrelse och huvudmän

Tillsättning av styrelse och huvudmän

Ericastiftelsen har stiftelse som organisationsform, vilket innebär att organisationen inte har något vinstsyfte, att den ”ägs” av en huvudmannaorganisation och att den styrs av en styrelse. Hur huvudmän och styrelseledamöter utses regleras i Ericastiftelsens stadgar.

Huvudmannaorganisationens främsta uppgift är att stödja och stimulera Ericastiftelsen. Enligt stadgarna får antalet huvudmän vara högst 50 stycken. Nya huvudmän utses av huvudmännen själva, med hjälp av en valberedning. Huvudmannaorganisationen utser fyra huvudmän som ska sitta i stiftelsens styrelse och väljer revisorer.

Styrelsen består av åtta ledamöter, utsedda för en tid av högst fyra år. En ledamot utses av Regeringen, tre av Stockholms läns landsting samt fyra av Stiftelsens huvudmän (som nämnt ovan). Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och kassaförvaltare.

Du når styrelsen via e-postadressen styrelsen@ericastiftelsen.se

Styrelse

Av Regeringen utsedd ledamot

Tobias Krantz, ordförande.  Tobias har en bakgrund i svensk politik som högskole- och forskningsminister och riksdagsledamot. Han har tidigare varit ordförande för WaterAid Sverige, sitter i styrelsen för Kunskapsskolan och är extern ledamot i KTH:s fakultetsråd. Han är också ordförande för en europeisk högnivågrupp om systeminnovation (grön omställning, digitalisering m.m). Är Senior Advisor på Diplomat Communications – en av Sveriges ledande strategiska kommunikationsrådgivare. Fil dr i statskunskap från Uppsala universitet.

Av Region Stockholm utsedda ledamöter

Cindy Falquet Lindh, vice ordförande. Cindy är utbildad statsvetare, politisk sakkunnig för Miljöpartiet i Stockholms Stadshus och fritidspolitiker för MP. Har jobbat mycket med välfärds- och demokratifrågor såsom våld i nära relationer, sexuellt våld samt barns rättigheter, både på kommunal och nationell nivå.

Büsra Lina Kocatürk, ledamot. Büsra Lina Kocatürk (M) är ledamot i regionfullmäktige samt chef för utbildningsadministrationen vid Institutionen för laboratoriemedicin och utbildningskoordinator vi Karolinska institutet.

Tara Twana, ledamot. Tara Twana (S), ledamot, har en lång politisk erfarenhet inom hälso- och sjukvården. Hon sitter i Stockholms regionfullmäktige där hon är gruppledare/vice ordförande i patientnämnden och vice ordförande för digitalisering i Sveriges kommuner och regioner. Till vardags arbetar hon som sektionschef på Arbetsförmedlingen.

Av Ericastiftelsens huvudmän utsedda ledamöter

Hans Hemmingsson, ledamot. Hans har stor erfarenhet som finansiell rådgivare och kommunikation, entreprenörskap och ledning, styrelse- och strategifrågor. Han viger mycket tid till olika välgörenhetsorganisationer, både i Sverige och i utvecklingsländer.

Carl von Essen, ledamot och kassaförvaltare. Carl har arbetat större delen av sitt yrkesliv inom ideell sektor. Han har varit generalsekreterare på Mentor Sverige och Mind, där han var med och byggde upp Självmordslinjen. Han är idag Head of Philanthropy på Rädda Barnen. Han har även arbetat som journalist på Sveriges radio och Expressen.

Linda Sandkvist, ledamot. Linda är journalist, regissör och manusförfattare. Hon har haft roller som reporter, redaktör, redigerare, redaktionssekreterare och redaktionschef i flera sorters medier: film, text, bild och ljud. Hon driver ett filmbolag samt producerar podd om psykisk ohälsa, Psykopatpodden.

Föredragande från Ericastiftelsen (ej rösträtt)

Verksamhetschef och rektor Anna Norlén
Överläkare Malin Kan
Ekonomiansvarig och styrelsens sekreterare Magdalena Lagerman
Personalrepresentant Johanna Skobe/Viktor Wennlund
Studeranderepresentant Jessica Pehrsson

Ericastiftelsens huvudmän

Huvudmän fr.o.m. 1 januari 2024:

Per Callermo (2008-2024)
Gunnar Dagnå (2017-2024)
Carl von Essen (2018-2024)
Ulla Forsbeck Olsson (2011-2026)
Katja Hakorinne (2018-2024)
Clara Henley (2019-2024)
Emma Henriksson (2021-2024)
Hans Hemmingsson (2020-2026)
Margareta Herthelius (2002-2026)
Åsa Konradsson Geuken (2016-2024)
Karin Lindström (2022-2026)
Daniel Modig (2024-2026)
Maria Nordmark (2021-2024)
Nina Rung (2021-2024)
Kia Szutkiewicz (2014-2024)
Regina Wintzer (2010-2024)

Revisorer

Elisabeth Raun, redovisningsspecialist, Grant Thornton
Kajsa Goding, Auktoriserad revisor, Grant Thornton

Valberedning 2024

Per Callermo (sammankallande)
Åsa Konradsson
Karin Lindström
Maria Nordmark

Du når valberedningen på valberedning@ericastiftelsen.se