Ericastiftelsens styrelse och huvudmän

Tillsättning av styrelse och huvudmän

Ericastiftelsen har stiftelse som organisationsform, vilket innebär att organisationen inte har något vinstsyfte, att den ”ägs” av en huvudmannaorganisation och att den styrs av en styrelse. Hur huvudmän och styrelseledamöter utses regleras i Ericastiftelsens stadgar.

Huvudmannaorganisationens främsta uppgift är att stödja och stimulera Ericastiftelsen. Enligt stadgarna får antalet huvudmän vara högst 50 stycken. Nya huvudmän utses av huvudmännen själva, med hjälp av en valberedning. Huvudmannaorganisationen utser fyra huvudmän som ska sitta i stiftelsens styrelse och väljer revisorer.

Styrelsen består av åtta ledamöter, utsedda för en tid av högst fyra år. En ledamot utses av Regeringen, tre av Stockholms läns landsting samt fyra av Stiftelsens huvudmän (som nämnt ovan). Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och kassaförvaltare.

Du når styrelsen via e-postadressen styrelsen@ericastiftelsen.se

Styrelse

Av Regeringen utsedd ledamot

Ewa Persson Göransson, ordförande. Ewa Persson Göransson är ordförande i Ericastiftelsens styrelse sedan 2012. Hon har varit statssekreterare på Utrikesdepartementet, Kommunikationsdepartementet och Socialdepartementet. Ewa har också varit Generaldirektör för Statens institutionsstyrelse samt direktör och chef för Nordens Välfärdscenter.

Ewa har meddelat sin avgång som styrelseordförande från och med årsskiftet 2022/2023. I väntan på att Regeringen utser ny ledamot, blir Cindy Falquet tillförordnad styrelseordförande fram till att nytt konstituerande styrelsemöte genomförs vid årets första ordinarie styrelsemöte i februari.

Av Region Stockholm utsedda ledamöter

Cindy Falquet, vice ordförande. Cindy är utbildad statsvetare, politisk sakkunnig för Miljöpartiet i Stockholms Stadshus och fritidspolitiker för MP. Har jobbat mycket med välfärds- och demokratifrågor såsom våld i nära relationer, sexuellt våld samt barns rättigheter, både på kommunal och nationell nivå.

Büsra Lina Kocatürk, ledamot. Mer information kommer.

Tara Twana, ledamot. Mer information kommer.

Av Ericastiftelsens huvudmän utsedda ledamöter

Hans Hemmingsson, ledamot. Hans har stor erfarenhet som finansiell rådgivare och kommunikation, entreprenörskap och ledning, styrelse- och strategifrågor. Han viger mycket tid till olika välgörenhetsorganisationer, både i Sverige och i utvecklingsländer.

Carl von Essen, ledamot och kassaförvaltare. Carl har arbetat större delen av sitt yrkesliv inom ideell sektor. Han har varit generalsekreterare på Mentor Sverige och Mind, där han var med och byggde upp Självmordslinjen. Han är idag Head of Philanthropy på Rädda Barnen. Han har även arbetat som journalist på Sveriges radio och Expressen.

Emma Henriksson, ledamot. Emma har flera styrelseuppdrag, bland annat ordförande för Patientförsäkringsföreningen, ordförande i Storstockholms Diabetesförening, styrelseledamot i Famna, S:t Lukas, Skyddsvärnet och Leading Healthcare och talesperson för All. Can Sverige. Hon var riksdagsledamot 2006-2018, gruppledare för Kristdemokraterna 2012-2015 och ordförande i Socialutskottet 2014-2018.

Linda Sandkvist, ledamot. Linda är journalist, regissör och manusförfattare. Hon har haft roller som reporter, redaktör, redigerare, redaktionssekreterare och redaktionschef i flera sorters medier: film, text, bild och ljud. Hon driver ett filmbolag samt producerar podd om psykisk ohälsa, Psykopatpodden.

Föredragande från Ericastiftelsen (ej rösträtt)

Verksamhetschef och rektor Anna Norlén
Överläkare Malin Kan
Ekonomiansvarig och styrelsens sekreterare Magdalena Lagerman
Personalrepresentant Agneta Thorén
Studeranderepresentanter Ewa Kramarz och Lisa Carlsson

Ericastiftelsens huvudmän

Huvudmän fr.o.m. 1 januari 2022:

Per Callermo (2008-2024)
Gunnar Dagnå (2017-2024)
Carl von Essen (2018-2024)
Ulla Forsbeck Olsson (2011-2023)
Katja Hakorinne (2018-2024)
Clara Henley (2019-2024)
Emma Henriksson (2021-2024)
Hans Hemmingsson (2020-2023)
Margareta Herthelius (2002-2023)
Åsa Konradsson Geuken (2016-2024)
Karin Lindström (2022-2023)
Cecilia Modig (2009-2023)
Maria Nordmark (2021-2024)
Nina Rung (2021-2024)
Kia Szutkiewicz (2014-2024)
Regina Wintzer (2010-2024)

Revisorer

Elisabeth Raun, redovisningsspecialist, Grant Thornton
Kajsa Goding, Auktoriserad revisor, Grant Thornton

Valberedning 2022

Per Callermo (sammankallande)
Åsa Konradsson
Gunnar Dagnå
Karin Lindström

Du når valberedningen på valberedning@ericastiftelsen.se

Lön högsta tjänsteperson

Verksamhetschefs och rektors lön uppgår till 82 500 kronor per månad (avser 2021 års löneläge). Det är Ericastiftelsens ordförande i samråd med styrelsen som beslutar om lönen som revideras årligen. Arbetstiden för verksamhetschef och rektor är oreglerad. Ingen övertid eller andra förmåner utgår.