Hoppa till det huvudsakliga innehållet.
Vi har hjälpt barn och unga att få ett bättre liv sedan 1934

Frågor och svar

Har du frågor om din gåva eller vårt arbete med givande? Mejla till givarservice@ericastiftelsen.se. Vi svarar inom 48 h på vardagar.

Som stiftelse är vi vad som kallas "icke vinstdrivande". Det innebär att vi inte delar ut vinst/överskott till någon extern part eller ägare, vi ägs i stället av vårt ändamål: att minska psykisk ohälsa hos barn och unga. Gåvor och bidrag som vi får, går alltså till vår verksamhet.

Ericastiftelsen är även medlemmar i Giva Sverige, Sveriges branschförening för insamlingsorganisationer. Det innebär att vi följer Giva Sveriges regler och kvalitetskod för säker styrning och att efterlevnaden granskas av revisor. Vi får därför använda oss av Giva Sveriges märkning ”Tryggt givande”.

För att få en bild av vad våra insatser skulle kosta om de inte bekostades av gåvor och bidrag, kommer här några exempel:

  • En traumabehandling för ett litet barn i åldern 0 – 8 år skulle kosta minst 60 000 kr.
  • En krisstödsinsats efter ett genomfört självmord, motsvarande en dags arbete för en personal (inklusive administration) skulle kosta cirka 10 000 kr.
  • Ett besök på mottagningen skulle kosta cirka 1200 kr.

Vi använder bland annat dina gåvor till:

  • Att erbjuda kostnadsfri psykoterapi och behandling till barn och ungdomar som inte omfattas av övrig finansiering.
  • Att genomföra stöd-och behandlingsinsatser när samhället brister, till exempel krisstöd vid plötsliga dödsfall i familjen, sexuella övergrepp, våld i nära relationer och självmord/mord, som inte omfattas av övrig finansiering.
  • Att sprida kunskap och information om psykisk hälsa och ohälsa hos barn och unga.
  • Att vara en röst och en förkämpe för barn och unga i frågor inom ramen för Ericastiftelsens ändamål och expertis.
  • Forskning, innovation och utveckling av nya metoder som kommer barn och unga samt deras närstående till nytta.
  • Att skapa praktiska förutsättningar för alla ovanstående ändamål.

En liten del av alla insamlade medel går till insamlings- och administrationskostnader. På så sätt kan vi garantera att din gåva tas om hand på ett korrekt sätt (t.ex. att gåvan bokförs korrekt så att vi kan redovisa var gåvorna går ekonomiskt), att vi kan erbjuda dig som givare bra service och att vi kan samla in fler gåvor till vårt ändamål.