Handledningsmetodik för skola/förskola, 15 hp

Syftet med utbildningen är att utifrån specialpedagogisk kunskap och psykodynamisk utvecklingsteori förmedla en kvalificerad kunskap om handledningsmetodik som gör dig som student förtrogen med att bedriva handledning.

Utbildningen omfattar två terminer. Den schemalagda undervisningen koncentreras till sex heldagar under hösten 2022. Vid åtta tillfällen under vårterminen 2023 sker handledning på studentens eget handledningsarbete genom grupphandledning. Därutöver innehåller utbildningen moment av självstudier och handledningsuppgifter. Olika modeller, teorier och arbetssätt presenteras och prövas.  

Behörighet 

Utbildningen vänder sig till specialpedagoger, pedagoger och skolkuratorer som är intresserade av handledaruppdrag inom skola och/eller förskola. Högskoleexamen omfattande minst 180 hp inom området pedagogik, socialt arbete eller motsvarande samt anställning inom pedagogisk verksamhet är ett krav.  

Kursplan

Kursplan för Handledningsmetodik skola/förskola

Kursansvarig

För denna kurs är Katrin Rydberg kursansvarig och kontaktas via katrin.rydberg@ericastiftelsen.se eller via telefon 08-4021760 (växel).

Anmälan är stängd
 • Ansök senast:
  Ansökan är stängd
 • Kursstart:
  20 september, 2022
 • Ubildningsfart:
  25 %
 • Nivå:
  Avancerad
 • Var:
  Odengatan 9, 114 24 Stockholm
 • Kostnad:
  Administrativ avgift om 2000 kr per termin