Handledningsmetodik för skola/förskola, 15 hp

Syftet med kurser är att utifrån specialpedagogisk kunskap och psykodynamisk utvecklingsteori förmedla en kvalificerad kunskap om handledningsmetodik som gör dig som kursdeltagare förtrogen med att bedriva handledning.

Utbildningen omfattar två terminer. Den schemalagda undervisningen koncentreras till fyra heldagar under våren 2020. Under höstterminen 2020 sker handledning på kursdeltagarnas eget handledningsarbete genom grupphandledning i grupper bestående av fyra studenter och en handledare. Därutöver innehåller utbildningen moment av självstudier och handledningsuppgifter.

Behörighet

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma med högskoleexamen som har eller planerar att åta sig handledningsuppdrag inom förskola eller skola. Syftet är att utifrån specialpedagogisk kunskap och psykodynamisk utvecklingsteori förmedla en kvalificerad kunskap om handledningsmetodik som gör kursdeltagarna förtrogna att bedriva handledning.

Kursplan

Ladda ned kursplan.

Anmälan är stängd
 • Kontaktperson:
  Katrin Rydberg
 • Ubildningsstart:
  Trolig start VT eller HT 2022
 • Ubildningsfart:
  100%
 • Var:
  Odengatan 9 , 11424 Stockholm