Ericastiftelsens utbildningsverksamhet erbjuder program och kurser på högskolenivå, både på grundläggande och avancerad nivå. Vi anordnar även uppdragsubildningar regelbundet samt har möjlighet att skräddarsy utbildningar efter behov. För psykologkandidater och socionomer har vi möjlighet att erbjuda praktik.

Högskoleutbildningar

Ericastiftelsen är en enskild högskola med specialistkompetens på området barns och ungas utveckling, psykisk hälsa och ohälsa samt stöd och behandling. Utbildningsverksamheten utgör en stor och betydelsefull del av Ericastiftelsens arbete. Utbildningarna baseras, liksom den psykoterapeutiska behandlingen, på psykodynamisk teori, och berör olika aspekter av barn- och ungdomspsykoterapeutisk verksamhet. Samtliga utbildningar, med något undantag, är öppna för sökande från hela landet.

Våra uppdragsutbildningar

Våra föreläsare och handledare har unika ämneskunskaper och hög pedagogisk kompetens. En hög undervisningstäthet och begränsade gruppstorlekar skapar en optimal undervisningsmiljö som ger deltagarna de förutsättningar som krävs för att tillämpa sina kunskaper i den egna verksamheten.

Ericastiftelsen har möjlighet att anordna utbildningar utanför det ordinarie kursutbudet. Vi erbjuder allt ifrån enskilda seminarier/föreläsningar till längre kurser. Kurserna kan exempelvis handla om utvecklingspsykologi, korttidspsykoterapi för barn och ungdomar/unga vuxna eller mentalisering. Dessa genomförs i form av uppdragsutbildning vilket innebär att Ericastiftelsen sluter ett avtal med uppdragsgivaren. Fördelen med dessa är att kursplan och mål kan skräddarsys efter företagets, myndighetens eller organisationens behov av kompetensutveckling. Ofta innebär det också att flera medarbetare kan ta del av kursen. Om så önskas kan kursen utformas så att för att ge högskolepoäng och kursbevis utfärdas.

Utbildningarna ges i första hand i Ericastiftelsens lokaler. För uppdragsgivare som geografiskt har stort avstånd till Stockholm eller har särskilda önskemål, reser våra medarbetare till den aktuella arbetsplatsen.

Praktiktjänstgöring för psykologkandidater

Varje termin finns det möjlighet för en psykologkandidat att göra sin praktiktjänstgöring om 15 veckor på Ericastiftelsen. Platserna tilldelas företrädesvis studerande vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och sökes via universitetet.

Praktik för socionomstuderande

Vissa terminer finns det möjlighet för en socionomstuderande, socionomlinjen, att göra sin andra praktikperiod om 15 veckor på Ericastiftelsen.

Kontakt

Anna Norlén, rektor

Björn Tingberg, studierektor