Hoppa till det huvudsakliga innehållet.
Behandling • Utbildning • Forskning
liten ikon lite ikon
Nyheter

Vad vi gör

Hur terapin utformas beror på barnets, ungdomens eller familjens problematik.

Läs mer

Alla våra lärare arbetar kliniskt, vilket ger inspiration och verklighetsförankring.

Utbildning

Vid Ericastiftelsen bedriver vi ett kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete.

Om forskning vid Ericastiftelsen

Vi samarbetar med Region Stockholm för att utveckla arbetssätt att bättre stödja barn och unga i komplexa situationer som riskera att hamna i gråzon mellan t ex psykiatri och socialtjänst eller andra insatser.

Psykosocialt stöd

Vi har behandling, högskoleutbildning och forskning i samma hus.

Ericastiftelsen är en icke-vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden stiftelse som sedan 1934 verkar inom området barn, unga och psykisk ohälsa. Vi bedriver behandling, högskoleutbildning och forskning.

Om oss

Våra högskoleutbildningar

Tidsbegränsad mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn är en terapiform som utvecklats för barn i åldrarna 5-11 år.
Läs mer
Undervisningen utgår från psykodynamisk teori, utvecklingspsykologisk forskning, psykoterapiforskning samt klinisk erfarenhet.
Läs mer
Utbildningen är en grundläggande utbildning i psykoterapi. Speciell tonvikt läggs på barn och ungdomars utveckling.
Läs mer
Du får lära dig att bedriva handledning inom psykoterapiutbildning på avancerad nivå
Läs mer
Utbildningen vänder sig till pedagoger inom förskola, skola och närliggande verksamheter som vill fördjupa sina kunskaper i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.
Läs mer
Handledningsmetodik som gör dig som kursdeltagare förtrogen med att bedriva handledning.
Läs mer

Senaste nytt

Vår klinik

Våra uppdragsutbildningar

Fokus är på behandling av deprimerade tonåringar.
Läs mer
Adult Attachment Interview Training Workshop in Stockholm
Läs mer
Uppdragsutbildning i samarbete med Ersta Bräcke Sköndal
Läs mer
Evidensbaserad behandlingsmetod för traumatiserade barn i åldern 0-6 år
Läs mer
En kurs som ger kunskap om hur barn, unga och deras familjer påverkas av och bör stödjas efter potentiellt traumatiserande händelser.
Läs mer
Stark evidens för behandling av PTSD
Läs mer