Hoppa till det huvudsakliga innehållet.
Vi har hjälpt barn och unga att få ett bättre liv sedan 1934
Nyheter

Behandling, utbildning och forskning för barn och unga, i samma organisation.

Ericastiftelsen är en icke-vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden stiftelse som sedan 1934 verkar inom området barn, unga och psykisk ohälsa. Vi bedriver behandling, utbildning och forskning. Och mycket mer.

Om oss

Vad vi gör

Bild på flicka i regnkappa

Hur terapin utformas beror på barnets, ungdomens eller familjens problematik.

Läs mer
bild på flicka på gunga

Alla våra lärare arbetar kliniskt, vilket ger inspiration och verklighetsförankring.

Utbildning
Bild på flicka som tittar genom sina fingrar

Vid Ericastiftelsen bedriver vi ett kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete.

Om forskning vid Ericastiftelsen

En gåva till barns och ungas framtid

Visste du att en stor del av Ericastiftelsens verksamhet finansieras med gåvor och bidrag? Vi ger kostnadsfri behandling till barn och unga som inte har möjlighet att få hjälp någon annanstans och vi forskar och utvecklar nya effektiva metoder för att öka barns och ungas psykiska hälsa. Bland annat. Vill du stödja oss? Ge en gåva nedan. Vi är tacksamma för varenda krona!

Våra högskoleutbildningar

Två barn som leker i vattenpöl
Undervisningen utgår från psykodynamisk teori, utvecklingspsykologisk forskning, psykoterapiforskning samt klinisk erfarenhet.
Läs mer
Barn som klättrar i ett träd
Utbildningen är en grundläggande utbildning i psykoterapi. Speciell tonvikt läggs på barn och ungdomars utveckling.
Läs mer
Bild på pojke
Du får lära dig att bedriva handledning inom psykoterapiutbildning på avancerad nivå
Läs mer
Flicka som springer i skogen
Utbildningen vänder sig till pedagoger inom förskola, skola och närliggande verksamheter som vill fördjupa sina kunskaper i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.
Läs mer
Skolungdomar utanför ett klassrum
Handledningsmetodik som gör dig som kursdeltagare förtrogen med att bedriva handledning.
Läs mer

Våra uppdragsutbildningar

Alarm Distress Baby Scale
Läs mer
Pojke som ligger på sin pappas knän och flyger
Evidensbaserad behandlingsmetod för traumatiserade barn i åldern 0-6 år
Läs mer
Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF KBT) är en lekfull och flexibel behandlingsmetod avsedd att bota/lindra traumarelaterad problematik hos barn och ungdomar (4-17 år).
Läs mer
Pappersgubbar på rad
Kursen ger fördjupade och uppdaterade kunskaper i krispsykologi med fokus på krishantering i arbetslivet.
Läs mer
Ledsen pojke på en bänk
En kurs som ger kunskap om hur barn, unga och deras familjer påverkas av och bör stödjas efter potentiellt traumatiserande händelser.
Läs mer
Bild på bord
Vi har möjlighet att utforma kurser utifrån ditt behov.
Läs mer