Hoppa till det huvudsakliga innehållet.
Behandling • Utbildning • Forskning
liten ikon lite ikon
Nyheter

Vad vi gör

Bild på flicka i regnkappa

Hur terapin utformas beror på barnets, ungdomens eller familjens problematik.

Läs mer
bild på flicka på gunga

Alla våra lärare arbetar kliniskt, vilket ger inspiration och verklighetsförankring.

Utbildning
Bild på flicka som tittar genom sina fingrar

Vid Ericastiftelsen bedriver vi ett kontinuerligt forsknings- och utvecklingsarbete.

Om forskning vid Ericastiftelsen

Vi har behandling, utbildning och forskning i samma organisation.

Ericastiftelsen är en icke-vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden stiftelse som sedan 1934 verkar inom området barn, unga och psykisk ohälsa. Vi bedriver behandling, utbildning och forskning.

Om oss

Våra högskoleutbildningar

Två barn som leker i vattenpöl
Undervisningen utgår från psykodynamisk teori, utvecklingspsykologisk forskning, psykoterapiforskning samt klinisk erfarenhet.
Läs mer
Barn som klättrar i ett träd
Utbildningen är en grundläggande utbildning i psykoterapi. Speciell tonvikt läggs på barn och ungdomars utveckling.
Läs mer
Bild på pojke
Du får lära dig att bedriva handledning inom psykoterapiutbildning på avancerad nivå
Läs mer
Flicka som springer i skogen
Utbildningen vänder sig till pedagoger inom förskola, skola och närliggande verksamheter som vill fördjupa sina kunskaper i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.
Läs mer
Skolungdomar utanför ett klassrum
Handledningsmetodik som gör dig som kursdeltagare förtrogen med att bedriva handledning.
Läs mer

Senaste nytt

Vår klinik

Våra uppdragsutbildningar

Alarm Distress Baby Scale
Läs mer
Pojke som ligger på sin pappas knän och flyger
Evidensbaserad behandlingsmetod för traumatiserade barn i åldern 0-6 år
Läs mer
Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF KBT) är en lekfull och flexibel behandlingsmetod avsedd att bota/lindra traumarelaterad problematik hos barn och ungdomar (4-17 år).
Läs mer
Pappersgubbar på rad
Kursen ger fördjupade och uppdaterade kunskaper i krispsykologi med fokus på krishantering i arbetslivet.
Läs mer
Ledsen pojke på en bänk
En kurs som ger kunskap om hur barn, unga och deras familjer påverkas av och bör stödjas efter potentiellt traumatiserande händelser.
Läs mer
Bild på bord
Vi har möjlighet att utforma kurser utifrån ditt behov.
Läs mer