Ge en gåva till Mors dag

Ge en gåva i samband med Mors dag

I samband med Mors dag den 28 maj kan du skicka en gåvohälsning till din mamma eller någon annan mamma som är värd en fin hälsning samtidigt som du skänker en gåva till Ericastiftelsen. Hälsningen skickas via SMS kl. 10 på Mors dag den 28 maj.

Vi träffar många barn och unga i vår verksamhet. En oroväckande tendens är att alltfler som mår psykiskt dåligt och har allvarliga svårigheter inte får den hjälp, stöd och behandling de behöver och har rätt till.

Denna negativa utveckling påverkar inte bara enskilda individer och deras närstående. I ett längre perspektiv leder obehandlade allvarliga psykiska problem hos barn och unga till ökade kostnader inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra verksamheter i vårt samhälle.

Vi är en idéburen verksamhet vill motverka denna utveckling. Därför erbjuder vi bland annat behandling till barn och unga som inte får hjälp och stöd någon annanstans. Vi kan inte hjälpa alla, men vi använder våra kunskaper så effektivt som möjligt och i vår utbildningsverksamhet sprider vi kunskaperna.

Förra året genomförde vi 348 besök av barn och unga som finansierats av gåvor och bidrag, vid sidan av de vi kunde ta emot inom det begränsade avtal vi har med Region Stockholm. Majoriteten av besöken rörde barn och unga som sökt hjälp för svårigheter kopplat till svår stress, kris och traumarelaterade tillstånd.

Vi vill göra mer. För att göra detta behöver vi din hjälp. Genom att skänka en gåva till Ericastiftelsen kan vi ta emot fler barn och unga som behöver behandling.

Skicka en gåvohälsning