Blir det krig i Sverige nu?

Blir det krig i Sverige nu?

Många barn har märkt de senaste dagarnas rapportering om risken för krig också i Sverige och många vuxna undrar hur man kan svara och lugna. Här är våra tips.

Lyssna, var nyfiken och dela känslorna. Vad handlar frågorna och oron om, hur har barnet hört om risken för krig? Ibland kan missförstånd och falsk information skapa onödig oro. Vuxna behöver inte ha alla svar. Bekräfta och dela känslorna. Det är vanligt att vara rädd för krig, många vuxna är också oroade. Svåra känslor som oro och rädsla är tunga att bära ensam. Genom att prata, lyssna och dela känslorna känns det ofta lite lättare. Var tydlig med att Sverige har demokrati och försvar som skyddar oss.

Skydda små barn. De yngsta barnen (ca 0–6 år) ska skyddas från information om krig. Små barns känsla av trygghet är grunden för deras utveckling. Låt dem inte se media om krig eller vara med i samtal om det. Råkar ett litet barn se eller höra något om risk för krig i Sverige är det oftast bäst att lugna barnet genom att förklara att det är krig och bråk långt borta, det ska inte bli krig i vårt land.

Prata om det med äldre barn och unga. Utgå från vad barnet redan vet, ställ frågor om hur barnet tänker om den information hen fått. Passa på att diskutera frågor som rör demokrati, försvar, konflikter i och mellan länder. Hur kan man se på det? Vad kan man göra för att minska risker för konflikt? Hur kan man göra motstånd och skydda sig på olika sätt? Kan vi lära oss något av historien och andra länder? Och kom ihåg att även stora barn, ungdomar och vuxna kan behöva lugnas och tröstas. Att dela tunga känslor och tankar gör dem lättare. Trots att läget i världen på många sätt är svårt behöver vi också leva i nuet och göra roliga, mysiga saker tillsammans för att återhämta oss.