Alumndag 15 september ”Trauma och kroppen”

Välkommen på alumndagen "Trauma och kroppen"

Den 15 september 2023 erbjuder Ericastiftelsen en anlumndag för dig som är medlem (eller vill bli medlem) i vårt alumnnätverk.

För behandlaren kan det vara både självklart och svårfångat att trauma och kroppen är tätt sammanflätat. Kunskapsutvecklingen på området är omfattande och utmaningen att förstå och att hitta interventioner som hjälper patienten är betydande.

Under seminariedagen växlar vi mellan föreläsningar, diskussioner och samtal deltagarna emellan. Välkommen till en spännande dag!

På programmet:

  •  ”Kroppen i fokus i psykoterapi med traumatiserade barn och unga”, Anna Norlén
  • ”Traumatiska hjärnskador hos barn och unga – neurologiska och kognitiva konsekvenser”, Eli Gunnarson

Vi träffas fredagen 15 september 2023, 09.00-16.00 i Ericastiftelsen lokaler på Odengatan 9 i Stockholm. Deltagande kostar 995 kr (betalas via faktura i samband med alumndagen). Förmiddags- och eftermiddagsfika är inkluderat i avgiften.

Om föreläsarna

Barnneurolog, med. dr, överläkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB). Medicinsk ansvarig för patientområdet Förvärvade hjärnskador och neurorehabiliteringsteamet vid ALB Solna.
- Eli Gunnarson
Verksamhetschef och rektor, leg. psykolog och leg. psykoterapeut Ericastiftelsen, doktorand Karlstad Universitet
- Anna Norlén

Anmälan

Kostnaden för alumndagen är 995 kr ex. moms och du kan välja mellan betalningsmetoderna pappersfaktura, pdf-faktura och eFaktura.

Anmäl dig via formuläret nedan. Observera att du måste vara medlem i Ericastiftelsens alumnnätverk för att kunna anmäla dig. Om du inte hunnit anmäla dig till alumnnätverket, kommer vi lägga till dig i vårt alumnnätverk om du anmäler dig nedan (förutsatt att du uppfyller villkoren). Du kan läsa mer om alumnnätverket och vad det innebär här.

Anmälan är bindande. Avanmälningar senare än 24 timmar innan alumndagen äger rum kommer att debiteras.

När du anmält dig kommer du få en bekräftelse via e-post från oss.

Välkommen!