CPP – behandling för småbarn som upplevt trauma

Bild på Anna Norlén

Child-Parent Psychotherapy (CPP) är en behandlingsmetod för barn 0-6 år som har upplevt traumatiserande händelser, exempelvis våld i olika former, sexuella övergrepp, allvarliga olyckor och förluster. Ericastiftelsen är den enda kursanordnare i Europa som erbjuder öppen uppdragsutbildning inom CPP .

Anna Norlén är kursledare för Ericastiftelsens specialistutbildning i CPP. Hon är även doktorand vid Karlstads Universitet där hon forskar om CPP. Här nedan svarar hon på frågor om kursen.

Varför ska man studera CPP?

Arbetar man i en verksamhet för barn och har i uppdrag att erbjuda kvalificerat stöd och/eller behandling till yngre barn (i åldern 0- ca 7 år) kommer man att möta dem som varit med om svåra händelser och trauma. Då behöver man kunskaper och metoder för att ge insatser som passar åldersgruppen.

CPP en av få metoder som är utvecklad och utvärderad för traumatiserade småbarn, och är en metod som vi vet har god effekt och passar svenska förhållanden. Traumabehandling för barn i åldern 0-ca 7 år är tyvärr en bristvara i många verksamheter. Det behövs fler behandlare med denna kompetens!

Varför är denna metod bättre än andra metoder för att bearbeta trauma?

Yngre barn reagerar delvis annorlunda på svåra påfrestningar jämfört med de äldre. Det påverkar också vilken hjälp de yngre barnen behöver. Små barn uttrycker sig inte bara verbalt, utan visar i huvudsak genom lek och beteende vad de upplevt och när de inte mår bra. Där behöver de bli förstådda och mötta. Den viktigaste källan till läkning för yngre barn är relationerna till viktiga vuxna i vardagen så av det skälet måste dessa vuxna ingå i behandlingen.

Vad kommer man lära sig?

Hur yngre barns hälsa och utveckling påverkas av svår stress inom alla områden, t. ex. neurobiologiskt, emotionellt, relationellt, socialt och inlärningsmässigt. På vilket vis föräldraförmågor också kan påverkas av påfrestningar och trauma. Hur man arbetar terapeutiskt med dessa ”breda” svårigheter hos barnet och samtidigt förbättrar relationer mellan barnet och de vuxna är viktiga inslag i utbildningen.

Vilka färdigheter får man? Kommer man kunna känna sig trygg med att använda denna metod eller behöver man läsa fler kurser?

Kursen inleds med fokus på kunskaper om hur en gedigen bedömning av barn och föräldrar inför behandling görs, med utgångspunkt i en mängd teorier om svår stress och trauma. Sedan får man lära sig väldigt mycket praktiskt om hur man kan kommunicera med yngre barn, t. ex. genom lek, och hur man kan stimulera föräldraförmågor hos de vuxna. Genom metodkonsultationer i grupp får man ta del av andra kursdeltagares arbete och där sker mycket utbyte av praktiska kunskaper och tips. Terapierna filmas oftast, vilket ger möjlighet att få respons på ett konkret sätt av lärarna.

Kunskaper om hur man kan anpassa CPP till olika barn, åldrar och funktionshinder samt olika föräldrar och familjehem belyses ofta. Samverkan, skydd och trygghet är andra viktiga områden som kursen ger praktisk vägledning kring.

De flesta som gått kursen i CPP säger att de fått kunskaper, kompetens och terapeutiska verktyg som påverkat deras arbete med barn och unga i alla åldrar.

Vad kan man arbeta med när man är klar med utbildningen?

Man kan ge hjälp som är effektiv och har god kvalitet till yngre barn som upplevt olika former av våld och övergrepp, terror, krig och flykt, svåra förluster eller olyckor, medicinska trauman och andra svårigheter.

Vad skulle du säga till den som är nyfiken på att söka?

Tveka inte, arbetar du med yngre barn kommer du att ha mycket nytta av denna kurs under lång tid. Det är dessutom en rolig, stimulerande och ibland utmanande metod att arbeta med. CPP gör jobbet kul och utvecklande!

Anmäl dig till uppdragsutbildning i CPP