CPP förbättrar traumasymtom hos både barn och omsorgspersoner

Foto på Anna Norlén. Fotograf Ulf Hüett.

Nu är vår studie om effektiviteten av Child-Parent Psychotherapy (CPP) för barn i åldern 2-6 år och deras omsorgspersoner publicerats i tidskriften Evidence-Based Practice in Child and Adolescent Mental Health. 

Nu är vår studie om effektiviteten av Child-Parent Psychotherapy (CPP) för barn i åldern 2-6 år och deras omsorgspersoner publicerad i tidskriften Evidence-Based Practice in Child and Adolescent Mental Health.

Studien visar att CPP förbättrar traumasymtom hos både barn och omsorgspersoner samt att den generella psykiska hälsan och relationen mellan barn och vuxen påverkas positivt.

Behandling för barn under sex år som drabbats av t.ex. våld, förlust och övergrepp saknas ofta i svenska verksamheter. Därför har Ericastiftelsen under senare år satsat på att utbilda i den traumafokuserade metoden Child-Parent Psychotherapy (CPP). Vi deltar även i en forskningsstudie om metoden.

Vi ser fram emot att fortsätta sprida CPP i Sverige så att även små barn får bra behandling och kan utvecklas väl efter svåra händelser.

Artikeln är skriven av Anna Norlén (huvudförfattare), Charlotte Bäccman, Agneta Thorén och Kjerstin Almqvist. Hela artikeln kan läsas här: https://bit.ly/4cUKsGT

Foto på Anna Norlén, fotograf Ulf Hüett.