Ericastiftelsen startar alumnnätverk

Ericastiftelsen erbjuder alla som studerat eller arbetat på Ericastiftelsen en möjlighet att delta i ett alumnnätverk

Detta är ett professionellt och socialt nätverk som ger dig möjlighet att hålla kontakt med både Ericastiftelsen och före detta studiekamrater. Målet är att skapa ytor för nätverkande och kunskapsspridning.

Vi kommer att gå ut med ett personligt utskick via e-post till alla före detta studenter och medarbetare vi har kontaktuppgifter till. Men då vi vet att flera kan ha bytt arbetsplats eller bytt e-postadress av annan anledning, finns det möjlighet att anmäla sig direkt via hemsidan. Aktiviteterna i nätverket påbörjas vårterminen 2023.

Läs mer och anmäl dig