Gåvohälsning Alla hjärtans dag

Dekorativ bild, ett hjärta i två händer.

Skicka en gåvohälsning på Alla hjärtans dag

Fira någon du tycker om på Alla hjärtans dag genom att skicka en gåvohälsning som ger hjälp och stöd till barn och unga som mår psykiskt dåligt. Hälsningen skickas via SMS kl. 10.00 den 14 februari (på Alla hjärtans dag).

Skicka en gåvohälsning redan idag.

När du skänker en gåva till Ericastiftelsen använder vi den till:

  • Att erbjuda kostnadsfri psykoterapi och behandling till barn och ungdomar som inte omfattas av samhällets övriga finansiering.
  • Att genomföra stöd-och behandlingsinsatser när samhället brister, till exempel krisstöd vid plötsliga dödsfall i familjen, sexuella övergrepp, våld i nära relationer och självmord/mord, som inte omfattas av övrig finansiering.
  • Att sprida kunskap och information om psykisk hälsa och ohälsa hos barn och unga.
  • Att vara en röst och en förkämpe för barn och unga i frågor inom ramen för Ericastiftelsens ändamål och expertis.
  • Forskning, innovation och utveckling av nya metoder som kommer barn och unga samt deras närstående till nytta.
  • Att skapa praktiska förutsättningar för alla ovanstående ändamål.

Har du frågor kan du alltid höra av dig till oss på givarservice@ericastiftelsen.se.