Hur mår den psykodynamiska psykoterapin idag?

Björn Philips, fotograf: Henrik Dunér. Agneta Thorén, fotograf: Hanna Källebo Neikter.

 

Vad säger evidensläget om lämpligheten för modern PDT för behandling av vanliga psykiatriska tillstånd som exempelvis ångest och depression?

Björn Philips, som är psykolog och professor i klinisk psykologi vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, kommer till Ericastiftelsen för att presentera aktuella forskningsrön utifrån en ny internationell paraplyöversikt över de senaste årens studier med hög kvalitet. Slutsatsen som dras är att PDT bör få en utökad plats inom både första linjens psykiatri och specialistpsykiatrin.

Agneta Thorén, som är psykolog och forskningsledare på Ericastiftelsen bidrar med det aktuella kunskapsläget för PDT inom området barn- och ungdomspsykoterapi.

Om seminariet

Som upptakt till Ericastiftelsens 90-årsfirande i höst håller vi i en serie seminarier om ny forskning och nya metoder inom området barn, unga och psykisk hälsa. Dessa vänder sig till dig som arbetar professionellt med barn och unga, men också till dig som är intresserad och nyfiken. Detta är det sjätte seminariet i serien och deltagande är kostnadsfritt.

Nedan kan du anmäla dig för att ta del av seminariet digitalt i efterhand (det fysiska seminariet är fullt). Länken mejlas ut den 3/6.

Anmälan har stängt. Sista anmälningsdag var den 12 april.