I-PDT lika verksamt som iKBT vid tonårsdepression

Psykodynamisk terapi via internet är lika verksamt som internetbaserad KBT vid tonårsdepression

Psykodynamisk terapi via internet är lika verksamt som internetbaserad Kognitiv beteendeterapi vid tonårsdepression.

Ericastiftelsen är stolt över att kunna tillkännage en nyligen publicerad randomiserad, kontrollerad utfallsstudie i den högt rankade tidskriften The Lancet Digital Health.

I studien som bedrivs vid Stockholms universitet i samarbete med Linköpings universitet jämfördes internetbaserad PDT med internetbaserad KBT vid behandling av depression hos 272 ungdomar i åldern 15-19 år.

Behandlingen varade i 10 veckor och bestod av självhjälpsmaterial i form av texter, filmer och övningar, samt behandlarstöd i form av meddelanden och chatt-sessioner varje vecka. I I-PDT uppmuntrades ungdomarna att reflektera över vilka underliggande känslor och konflikter som bidrog till symtomen.

Studiens resultat visade att de båda behandlingarna hade likvärdig och god effekt. Effekterna avsåg inte bara depression, utan även ångest, emotionsreglering och självmedkänsla. Många ungdomar beskrev att de skapat ett starkt och viktigt band till sin terapeut, även om kontakten skedde digitalt.

Behandling via internet kan öka tillgängligheten och sänka tröskeln för ungdomar att söka hjälp. Med fler behandlingar som har stöd i forskning kan utbudet av behandlingsalternativ breddas.

En av Ericastiftelsens medarbetare, Karin Lindqvist är doktorand och en av huvudförfattarna i ERiCA-studien (Early Internet-based interventions for Children and Adolescents). Forskningsledare Agneta Thorén är medlem i studiens internationella forskargrupp som består av experter inom såväl PDT som KBT.

Här hittar du artikeln: https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(22)00095-4/fulltext

Referens: Mechler, Lindqvist, Carlbring, Topooco, Falkenström, Lilliengren, Andersson, Johansson, Midgley, Edbrooke-Childs, Dahl, Sandell, Thorén, Ulberg, Lindert Bergsten, & Philips (2022). Therapist-guided internet-based psychodynamic therapy versus cognitive behavioural therapy for adolescent depression in Sweden: A randomised clinical non-inferiority trial. The Lancet Digital Health, 4(8), E594-E603. doi: 10.1016/S2589-7500(22)00095-4