Kompentensutveckling för handledare och lärare

Välkommen till en serie fortbildningsseminarier för handledare och lärare! I syfte att behålla och utveckla kompentens hos handledare och lärare erbjuder Ericastiftelsen under läsåret 2023/2024 en serie om sex seminarier med inriktning på aktuella utvecklingsområden.

Serien vänder sig till dig som är utbildad Handledare och lärare inom området psykoterapi och psykologisk behandling. Ny litteratur inom området presenteras och diskuteras.

Teman som att använda video och rollspel handledning tas upp, liksom Målmedveten träning och teorianknytning i handledning. Pedagogiken bygger på aktivt deltagande.

Praktisk information

Kursledare är leg. psykolog och leg. psykoterapeut Jan-Olov Karlsson.

Vi träffas en måndag per månad, kl. 09.00 11.00 på Ericastiftelsen Odengatan 9 i Stockholm.

Datum för seminarierna är: 2/10 -23, 6/11 -23, 4/12 -23, 15/1 -24, 12/2 -24, 18/3 -24.

Sista anmälningsdag är 4 september 2023.

Kursavgift är 4800 kr exkl. moms. Fika ingår.

Om du får förhinder och ej kan delta, måste du meddela oss detta minst två veckor innan startdatum, annars är vi tvungna att fakturera hela avgiften.