Kvalificerat krisstöd när barn och unga drabbats av en allvarlig händelse

Dekorativ bild

Vi erbjuder kostnadsfritt kvalificerat krisstöd inom Region Stockholm när barn och unga drabbats av en allvarlig händelse.

Genom en överenskommelse med Region Stockholm kan Ericastiftelsen erbjuda kostnadsfritt kvalificerat krisstöd med fokus på barn och unga samt deras närstående.

Stödet bygger på kunskaper om barn- och ungdomspsykologi, psykiatri samt kunskap om vanliga reaktioner och effektivt stöd vid kris, stress och potentiellt traumatiserande händelser.

Stödet erbjuds främst till yrkesverksamma, exempelvis i krisledning, elevhälsa, socialtjänst, pedagogiska verksamheter, liksom verksamma i civilsamhälle och föreningar, som önskar tillgång till förstärkt kompetens om barn och unga. Stödet kan ges digitalt eller på plats.

Ericastiftelsen kan vid behov delta i möten med grupper av drabbade barn, unga och närstående. I vissa fall kan även direkt samtalsstöd erbjudas enskilda barn och unga samt deras närstående.

När allvarliga händelser som innehåller död har inträffat i barns och ungas närhet kan starka reaktioner uppstå. Sorg, förlust, förtvivlan, ilska, rädsla och oro kan vara tungt att bära. Därför erbjuder samhället stöd efter sådana händelser.

Tidiga stödinsatser kan också förebygga, så att reaktionerna inte utvecklas på ett sätt som blir mycket negativa eller långvariga för den som drabbats.

Exempel på kriser som varit aktuella nyligen:

  • Stöd till skola och föreningar där barn och unga varit närstående, vänner, lagkamrater och klasskamrater till dödsoffer i samband med gängkriminalitet.
  • Stöd till skola och föreningar när barn och unga bevittnat skjutningar och våld i samband med gängkriminalitet.

Text om krisstöd att ladda ned

Krisstöd till barn i samband med en allvarlig händelse

Kontakt om krisstöd

Kontakta Anna Norlén, verksamhetschef, på anna.norlen@ericastiftelsen.se eller via 08-4021760 (växel).