Dokumentärt om våld i nära relationer

Genom ett kulturbidrag från Kulturstiftelsen har Ericastiftelsen haft möjlighet att stödja arbetet med dokumentärfilmerna ”My life my lesson” och ”Say something” i projektet SE BARNEN.

Filmerna ger röst till barn och unga som växt upp med våld i familjen.

På Ericastiftelsen används filmerna i utbildningsverksamheten för att belysa konsekvenser av våld och sprida kunskap om behandling för drabbade barn och unga. Båda filmerna har nyligen belönats med priset Kristallen.

Filmerna finns tillgängliga via UR Play:

My Life My Lesson

Say Something