Nya resultat i studie om psykodynamisk korttidspsykoterapi för deprimerade ungdomar

Ericastiftelsen är sedan flera år tillbaka aktivt deltagande i det omfattande norska forskningsprojektet First Experimental Study of Transference Work - In Teenagers (FEST-IT), där psykodynamisk korttidspsykoterapi för deprimerade ungdomar i åldern 16-18 år undersöks. I två nyligen publicerade studier ingår Ericastiftelsens forskningsledare Agneta Thorén som medförfattare.

I den ena studien undersöktes de psykometriska egenskaperna hos självskattningsinstrumentet Feeling Word Checklist-28 (FWC-28), som särskilt utarbetats för att fånga terapeuters känslor gentemot unga patienter.

Inom forskningen om ungdomspsykoterapi är det lite känt om terapeutens känsloreaktioner och dess inverkan på allians och behandlingsresultat. Samband påvisades mellan alla subskalor i FWC-28 och den skattade terapeutiska alliansen. Resultaten visar att FWC-28 är både ett kliniskt relevant instrument och lämpligt för fortsatt forskning om hur psykoterapeuters känslor i arbetet med ungdomar påverkar behandlingsprocessen (Brøsholen et al., 2022).

I den andra av dessa aktuella studier undersöktes om personlighetsstörning (PD) utgör en möjlig moderator för korttidsterapins effektivitet vid arbete med deprimerade ungdomar. 69 unga med kombinationen depression och PD ingick.

Resultaten visade att denna patientgrupp nådde bättre behandlingsresultat i de terapier där den unge aktivt hade uppmuntrats att utforska patient-terapeutrelationen här och nu.

Studien tyder på att unga med PD är mer hjälpta av ett tydligt så kallat överföringsarbete, än unga utan PD. Resultatet har implikationer för depressionsvården av unga med PD (Korsgaard et al., 2022).

Källor

Brøsholen, P., Ulberg, R., Johnsen Dahl, HS & Thorén, A. (2022). Therapists’ Emotional Responses in Individual Therapy with Depressed Adolescents: An Evaluation of the Data Structure of the Feeling-Word Checklist-28. International Journal of Environmental Research and Public Health 19(15):9496. DOI: 10.3390/ijerph19159496

Korsgaard, HO, Ulberg, R., Hummelen, B., Midgley, N., Thorén, A., & Dahl, HJ (2022). Personality Disorders as a Possible Moderator of the Effects of Relational Interventions in Short-Term Psychoanalytic Psychotherapy with Depressed Adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(17), 10952; DOI: 10.3390/ijerph191710952