Om vår julkampanj

Barn och unga är vår framtid. Ändå saknas resurser att hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa. Om detta handlar Ericastiftelsens julkampanj.

Alla barn och unga ska få den hjälp de behöver och har rätt till, för att utvecklas. Att leva med psykisk ohälsa är svårt – men att få hjälp borde inte vara det. Ändå faller många barn och unga mellan stolarna.

Samtidigt vet vi att tidiga insatser är flera gånger mer effektiva än att få hjälp för samma sak i vuxen ålder. Vi vet också att psykisk ohälsa i barndomen kan ha stor påverkan senare i livet – svåra psykiska besvär, missbruk, kriminalitet och andra problem hänger samman med påfrestningar tidigt i livet.

Även barn och unga har rätt till kvalificerad hjälp när känslolivet trasslar sig. För barn och unga är även vår framtid. Därför ger vi stöd när barn och unga inte får hjälp på annat håll.

Detta är vår utgångspunkt i vår julkampanj för 2022. Vi försöker hjälpa så många barn och unga som vi bara kan med den finansiering vi har. Men den räcker inte. Samtidigt mår barn och unga sämre och fler söker stöd.

Resursbrist leder till att barn och unga inte får den hjälp de behöver

Att barn- och ungdomspsykiatri och liknande verksamheter inte har tillräckliga resurser är något många vittnar om. Vi får också nästan dagligen säga nej till patienter, för att resurser inte finns. Trots att vi har kompetens, erfarenhet och vilja att hjälpa kan vi inte ta emot alla. De patienter vi får säga nej till har ofta flera och komplexa problem och har bollats runt mellan olika instanser utan att få bra hjälp.

Läget är inte helt hopplöst, vi ser också hur många politiker, tjänstemän, yrkesverksamma och föräldrar kämpar för att läget ska förbättras, att mer resurser ska skjutas till, att system ska utvecklas och att kvaliteten ska få en lika stor, eller större roll, som pengar.

Samtidigt ser vi ett civilsamhälle som attackeras av hat, hot och av en fientlig retorik. Hur modiga röster som Ing-Marie Wieselgrens tystas. Då är det extra viktigt att vi i civilsamhället vågar stå kvar och fortsätta kämpa för de barn och unga som faller mellan stolarna. Att vi tillsammans kan vara en stark röst, också genom att be om gåvor, för att kunna hjälpa fler när samhällets resurser inte räcker.

Som idéburen aktör har vi möjlighet att hjälpa på sätt som andra aktörer inte kan. Vi kan söka finansiering, fråga om gåvor och försöka hitta nyskapande samarbeten med andra modiga organisationer och företag.

Hit går dina gåvor

Vårt unika och breda perspektiv med behandling, utbildning och forskning som går hand i hand gör att vi med rätt finansiering skulle kunna göra mycket mer. Det är därför vi ber dig om en gåva.

Gåvorna använder vi bland annat till behandling av barn och unga som av olika orsaker inte får den hjälp de behöver, till stödinsatser som samhället inte erbjuder och till metodutveckling, innovation och forskning.

Om vi inte hjälper barn och unga idag kommer detta leda till långsiktiga problem på samhällsnivå. Ett barn med allvarliga svårigheter som inte får stöd och behandling i tid, riskerar att hamna i psykisk sjukdom, utanförskap, missbruk, kriminalitet eller andra problem.

Därför ber vi dig om en julgåva. För barn och unga är även vår framtid.

Ge en julgåva