Rapport från 2023 om vårt idéburna offentliga partnerskap

Visste du att vi och Region Stockholm arbetar tillsammans med metodutveckling gällande barn och unga som riskerar att hamna i gränszo­nen mellan olika stödjande och behandlande verksamheter? I ett idéburet offentligt partnerskap utforskar vi tillsammans metoder som kan lösa svåra och komplexa situationer för barn och unga.

Visste du att vi och Region Stockholm arbetar tillsammans med metodutveckling gällande barn och unga som riskerar att hamna i gränszo­nen mellan olika stödjande och behandlande verksamheter? I ett idéburet offentligt partnerskap utforskar vi tillsammans metoder som kan lösa svåra och komplexa situationer för barn och unga.

Exempel från 2023:

  • Krisstöd för barn, unga och deras närstående samt för berörda yrkesverksamma i samband med kriser och allvarliga händelser. 2023 har krisstödet alltmer gällt gängrelaterat våld och organiserad brottslighet. Insatser har bl.a. genomförts efter våldshändelser med dödlig utgång där barn drabbats direkt och indirekt, i Hammarby Sjöstad, Älvsjö, Farsta, Mälarhöjden, Västberga och Tullinge.
  • Vi har fortsatt utvecklat vår modell för samtalsstöd för unga personer som är trans, har transerfarenheter eller är i en process av att utforska sin könsidentitet. Vi har utvecklat vårt implementeringsstöd till andra verksamheter och författat en manual.
  • Vi har genomfört 349 samtal i vår telefonmottagning. Vi erbjuder konsultation, vägledning och stöd via telefon till unga, vårdnadshavare och yrkesverksamma. Ett första stödjande och vägledande telefonsamtal med en erfaren behandlare är till stor hjälp och en viktig pusselbit i att komma vidare.
  • Vi har erbjudit konsultation och vägledning till yrkesverksamma pedagoger som möter barn och unga med olika typer av psykologiska, psykiatriska och psykosociala svårigheter.
  • Vi har genomfört en grupp för traumamedveten omsorg med familjehemsplacerade barn, deras familjehemsföräldrar samt familjehemssekreterare.

Nyfiken på vad mer vi gör inom ramen för partnerskapet och vad vi gjort de senaste åren? Läs våra årliga rapporter här.