Så hanterar vi Covid-19

Ericastiftelsen håller fortsatt öppet, men vi har anpassat verksamheten utifrån de nya förutsättningarna. Det innebär att du som patient kan välja att träffa oss digitalt och för dig som student sker all undervisning på distans.

Vi på Ericastiftelsen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mot bakgrund av att spridningen fortsätter vill vi uppmärksamma besökare på följande riktlinjer och rekommendationer. Vi följer utvecklingen löpande och förhållningssättet kan komma att revideras.

Besökare på Ericastiftelsens mottagning för stöd och behandling

Mottagningen för stöd och behandling är enligt Regionen Stockholms direktiv en samhällsbärande verksamhet som ska hållas öppen och tillgänglig för besökare. Videosamtal kan erbjudas.

Alla besökare som visar tecken på sjukdom, förkylning, halsont, hosta, feber eller andra symtom som kan vara tecken på infektion ombeds att inte komma till mottagningen.

Utbildningsverksamhet

Vår utbildningsverksamhet bedrivs på distans via digitala verktyg såsom Zoom.

Var vaksam på symptom

Om du känner dig sjuk gäller följande: Stanna hemma eller lämna mottagningen omedelbart. Vid behov av råd ringer du 1177.

God handhygien

Vi vill uppmärksamma alla på vikten av god handhygien och ber er att tvätta händerna noggrant med tvål och vatten samt använda den handsprit som finns tillgänglig på mottagningen. Var extra noga med att nysa och hosta i armbågsvecket och gå då undan en bit ifrån andra.

Mer information Mer information finns på Vårdguiden 1177 och Folkhälsomyndigheten. Andra bra källor för information är WHO och CDC.

 

Bild på corona virus