Sök nu till kurs i EMDR för barn och unga

Nu är anmälan till EMDR med inriktning på barn och unga, 20 hp, öppen. EMDR är en av de terapimetoder som har starkast evidens för behandling av PTSD och andra traumarelaterade störningar och som rekommenderas internationellt vid behandling av PTSD.

Nytt för denna kursomgång är möjlighet att delta endast på del två med fokus på anpassning av EMDR för barn och ungdomar. Denna del av kursen ges digitalt och har plats för 24 kursdeltagare.

Sista anmälningsdag är 21 december.

Datum 2023

25 – 27 januari och 24 februari 2023. Lärare Kerstin Bergh Johannesson hos Ericastiftelsen, Stockholm
14 och 15 mars 2023. Lärare Savita Dalsboe, undervisning sker digitalt på Zoom.
30 aug – 1 sept och 29 sept 2023. Lärare Kerstin Bergh Johannesson hos Ericastiftelsen, Stockholm

Mer information och anmälan