24 barn och unga hjälpta tack vare stiftelser

Minst 24 barn och unga har fått hjälp tack vare er

Gålöstiftelsen, Stiftelsen C.A.T.C.H, Celsingstiftelsen och Timmermansorden har med sina bidrag till oss gett cirka 24 barn och unga möjlighet att få specialiserad behandling utan kostnad.

Inte alla barn och unga får den hjälp och det stöd de behöver när de har psykiska problem. Det beror på många saker: brist på resurser och kompetens i verksamheter och hos yrkesverksamma, okunskap om hur och var en söker hjälp.

Fler barn och unga söker stöd och hjälp för psykiska ohälsa och psykiska problem. Forskning och rapporter från de senaste åren – också innan coronapandemin – visar detta. Vi har nu också börjat kunna ta del av resultatet av systematiska studier från det senaste året som bekräftar att barn och ungas psykiska hälsa har påverkats negativt av pandemin. Tyvärr är det så att många av de barn och unga som redan hade det svårt har fått det ännu svårare.

Ökande ohälsa kommer ge stora konsekvenser – om vi inte gör något

Det känns dystert och beklämmande att så många barn och unga mår dåligt. Om vi inte gör något nu, kommer det inte bara att innebära mänskligt lidande och förspillda möjligheter, det kommer också att kunna få stora samhällsekonomiska konsekvenser. Missbruk, kriminalitet, ökad suicidrisk och större belastning på hälso- och sjukvården är kännbara konsekvenser som uppstår på gruppnivå om vi inte erbjuder insatser när barn och unga behöver det.

Ericastiftelsen har stor belastning och liten ekonomi. Tack vare kreativa lösningar och medarbetare med gedigen förmåga och hög kompetens, försöker vi hjälpa och stödja så många barn och unga vi kan. Men vi kan inte ta emot alla som söker vår hjälp inom ramen för våra vårdavtal och alla har inte de ekonomiska förutsättningarna för att bekosta behandling privat. Återigen är det som så många gånger förr – de mest utsatta får stå tillbaka på grund av bristande resurser.

Ett stort, stort tack!

Därför är det extra välkommet att det finns aktörer som bidrar ekonomiskt till vår verksamhet så att vi på Ericastiftelsen kan ta emot fler behövande barn och unga. Gålöstiftelsen, Stiftelsen C.A.T.C.H, Celsingstiftelsen och Timmermansorden har med sina bidrag till oss gett cirka 24 barn och unga möjlighet att få specialiserad behandling utan kostnad. Det är 24 barn och unga som får tillgång till behandling för svårigheter orsakade av till exempel trauma och andra svåra påfrestningar, oro, ångest, depression eller självmordstankar.

Ett stort, stort tack vill vi säga till Gålöstiftelsen, Stiftelsen C.A.T.C.H, Celsingstiftelsen och Timmermansorden för era generösa bidrag! Tack vare er kan vi stärka flera barns och ungas möjligheter att må bättre och utvecklas.

Vill du också bidra?

Vill du också ge barn och unga i utsatthet möjlighet att få specialiserad behandling och psykoterapi? Skänk en gåva till Ericastiftelsen via swish 123 140 77 82 eller via detta formulär. Om du har frågor, kontakta givarservice@ericastiftelsen.se.

#gålöstiftelsen #timmermansorden #c.a.t.c.h #celsningstiftelsen