Tobias Krantz ny ordförande för Ericastiftelsen

Tobias Krantz
Tobias Krantz. Foto: Diplomat Communications

Regeringen har idag utsett Tobias Krantz till ny ledamot i styrelsen för Ericastiftelsen.

Styrelsen består av åtta ledamöter, utsedda för en tid av högst fyra år. En ledamot utses av regeringen, tre av Region Stockholm och fyra av stiftelsens huvudmän. Tobias Krantz väntas utses till ordförande vid ett förestående konstituerande styrelsemöte.

Tobias Krantz är tidigare riksdagsledamot och högskole- och forskningsminister. Han har varit chef för utbildning, forskning och innovation vid Svenskt Näringsliv och har på regeringens uppdrag utrett Sveriges nationella forskningsinfrastruktur. Han har också varit styrelseordförande för WaterAid Sverige. Numera arbetar han som Senior Advisor på kommunikationsbyrån Diplomat Communications. Tobias Krantz är också ledamot av styrelsen för Kunskapsskolan och ordförande för en europeisk högnivågrupp om systeminnovation. Tobias Krantz är fil dr i statskunskap från Uppsala universitet.

– Jag är mycket glad och hedrad över uppdraget. Ericastiftelsen fyller en mycket viktig funktion både genom den utbildning och forskning som stiftelsen bedriver men också genom det stöd och den behandling som stiftelsen erbjuder. Få frågor framstår som så angelägna att rikta fokus mot just nu som barns och ungdomars psykiska hälsa. Civilsamhällets engagemang är avgörande. Jag ser fram emot att få fortsätta utveckla Ericastiftelsens verksamhet vars roll aldrig har varit viktigare, säger Tobias Krantz.

–  Genom förordandet av Tobias Krantz får vår styrelse ett mycket gediget tillskott av viktig erfarenhet, kunskap och kontaktnät. Vi arbetar hårt för att stärka vår verksamhet och på senare år har styrelsens roll i detta kommit att spela en allt större roll. Därför är jag väldigt glad över att Regeringen utsett Tobias Krantz som har god kännedom om såväl utbildning som forskning. Tillsammans med erfarenheter från en insamlingsstiftelse svarar hans kompetens mycket väl mot våra verksamhetsgrenar. Jag ser fram emot att samarbeta med Tobias Krantz och att ytterligare utveckla Ericastiftelsens roll i arbetet för barns och ungas psykiska hälsa och utveckling, säger Anna Norlén, verksamhetschef och rektor.

Tobias Krantz förordnas som ledamot i styrelsen för Ericastiftelsen från 8 februari och fyra år framåt.