Uppdragsutbildning i CPP

Child-Parent Psychotherapy är en behandlingsmetod för traumatiserade barn i åldrarna 0-6 år. Den rekommenderas som insats efter utsatthet för olika former av våld och övergrepp, förlust, omsorgssvikt, olyckor och katastrofer.

I samarbete med Karlstad Universitet bedrivs vid Ericastiftelsen en studie om CPP. Ericastiftelsen är det enda lärosäte i Europa som erbjuder en öppen uppdragsutbildning i CPP. Utbildningen pågår under fyra terminer med tre undervisningstillfällen på Ericastiftelsen och regelbundna metodkonsultationer på webbplattform.

För psykologer antagna till specialistutbildning är kursen ackrediterad som två fördjupningskurser av Sveriges Psykologförbund.

Nästa kurs startar i januari 2021 och sista anmälningsdag är 14 december 2020.

Läs mer och anmäl dig

 

 

Bild på pappa och barn som blåser på en maskrosboll.