Uppdragsutbildning: Psykisk ohälsa hos barn och unga

I vår anordnar vi uppdragsutbildningen "Psykisk ohälsa hos barn och unga" tillsammans med Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Kursen behandlar förekomst av psykisk ohälsa hos barn och unga, hur psykisk ohälsa kan förstås, ta sig uttryck och bemötas i olika verksamheter.

Undervisningen ges i form av föreläsningar i kombination med seminarier och diskussioner under sju undervisningsdagar. Kursen är upplagd så att deltagarna ska kunna integrera kunskapen med egna erfarenheter.

Läs mer hos Ersta Sköndal Bräcke Högskola