Utbildningsmottagningen välkomnar patienter 5-8 år

Just nu finns möjlighet för barn 5-8 år och deras föräldrar att kostnadsfritt gå i längre psykoterapeutisk behandling hos erfarna kliniker som går på Ericastiftelsens psykoterapeutprogram.

Känner du ett barn mellan 5-8 år som till exempel har krångel med oro, nedstämdhet eller ilska, kontakta gärna vår telefonmottagning.

08-402 17 60

Mejl: info@ericastiftelsen.se
Observera att vi inte tar emot information om patientärenden via e-post, på grund av sekretesskäl.

Tel: 08-402 17 60 (växel)
Stöd och behandling: ring vår telefonmottagning