Vårens samtalsgrupper öppna för anmälan

Vi erbjuder två digitala samtalsgrupper: en för unga transpersoner 15-24 och en för anhöriga till unga transpersoner.

I grupperna skapar vi en trygg miljö där det går att sätta ord på hur det är att unga transperson respektive att vara förälder och anhörig i sammanhanget, där både positiva och svåra tankar får ta plats för reflektion tillsammans med andra som kan ha liknande erfarenheter. Vi bestämmer gemensamt vilka teman vi ska ägna oss åt.