Vi vill få höra om dina erfarenheter!

Teckning av två personer som lutar sig mot varandra

Illustratör: Anna Olsson

Med hjälp av bidrag från Folkhälsomyndigheten har vi nu fått möjlighet att genomföra en kartläggning av vilka krisstöd som barn/unga, anhöriga och personal i skolan/förskolan erbjuds efter ett inträffat självmord.

Det kan gälla självmord i personalgruppen, av barn/unga eller av anhörig till barn/unga.

Syftet med kartläggningen är att utveckla och förbättra krisinsatserna. Vi vill därför göra en intervju med dig som personal, ung över 18 års ålder eller anhörig.

Vi vill veta vad ni fick för stöd och hjälp efter självmordet och hur detta stöd upplevdes. Intervjun kommer vara helt anonym och möjlighet till deltagande kan när som helst avbrytas.

För mer information kontakta projektledare Hanna Neikter på hanna.neikter@ericastiftelsen.se.

Ladda ned pdf

Vill du hjälpa oss att sprida ordet? Ladda ned ovanstående text i en pdf.