Vill du att vi startar en stödgrupp?

Vi har möjlighet att starta stödgrupper för barn och unga med olika svårigheter och problematik. Kontakta oss för att diskutera eventuella behov du ser i din närhet.

08-402 17 60

Mellan 15/6 till 17/8 har telefonmottagningen sommaruppehåll.