Vill du att vi startar en stödgrupp?

Vi har möjlighet att starta stödgrupper för barn och unga med olika svårigheter och problematik. Kontakta oss för att diskutera eventuella behov du ser i din närhet.

08-402 17 60

Telefontider för mottagningen:

Måndag  11:00 – 11:45,  0-24 år
Tisdag  13:00 – 13:45,  0-24 år
Onsdag  11:00 – 11:45,  0-24 år
Fredag  13:00 – 13:45,  0-24 år

Obs! För tillfället har vi framför allt möjlighet att ge konsultativt stöd via telefon och har begränsade möjligheter att ta  emot nya patienter. Sista telefontiden för terminen är 16/6.