HEM    SÖK    ERICASTIFTELSEN    STYRELSE    MEDARBETARE    ÖPPETTIDER    KONTAKTA    

Ericastiftelsens logotype-text

NYHETSBREV   PSYKOTERAPI    UTBILDNING    FORSKNING    PUBLIKATIONER & PRESENTATIONER   AKTUELLT

 

TIDSBEGRÄNSAD MENTALISERINGSBASERAD PSYKOTERAPI FÖR BARN (TIME-LIMITED MBT-C) – 20 hp

Tidsbegränsad mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn är en terapiform som utvecklats för barn i åldrarna 5-11 år. Behandlingen innefattar såväl individuellt psykoterapeutiskt arbete med barnet som föräldrasamtal. Behandlingen innefattar vanligen 12 terapitillfällen för barnet och lika många samtal för föräldrarna. Barnbehandlingen och föräldrasamtalen kan ske parallellt med en barnterapeut och med en föräldraterapeut, alternativt kan en terapeut ha både behandlingskontakten med barnet och med föräldrarna.

Kursen vänder sig till legitimerade psykoterapeuter och sökande med grundläggande psykoterapiutbildning som arbetar med behandling av barn och deras föräldrar inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet eller liknande. Då ett kursmoment innebär att bedriva denna terapiform under handledning ska det för kursdeltagarna vara möjligt att göra detta på sin arbetsplats. För att kunna arbeta som barnterapeut med utbildningsärendet, krävs tidigare erfarenhet av att ha arbetat psykoterapeutiskt med barn.

Utbildningen på 20 hp sträcker sig knappt 1½ termin, ca 6 månader. I utbildningen ingår seminarier, workshops, handledning i grupp samt självstudier av kurslitteratur. Examinationen innebär dels en skriftlig examinationsuppgift och dels en skriftlig redogörelse för det handledda terapiarbetet. Kursen är ackrediterad som specialistkurs för psykologer. De psykologer som vill använda sig av kursen i sin specialisutbildning får en ytterligare skriftlig examinationsuppgift avseende en fördjupad bedömning inför behandling med tidsbegränsad MBT-C.

Läs mer om våra utbildningar här!
 

Allmänna upplysningar
Utbildningsplan 18/19

Administrativ avgift: 4 000 kr. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe och viss litteratur.

Kursledare är Anders Schiöler

anders.schioler@ericastiftelsen.se

 

 

 

Sidan uppdaterad 2018-01-29   Sidansvarig: webmaster | Upp till sidans topp | Tillbaka en sida
Ericastiftelsen – Odengatan 9, 114 24 Stockholm – Tfn: 08-402 17 60 – Pg: 15 10 44-5 – Orgnr: 802005-8841