Aktuella utbildningar

Ericastiftelsens Högskola ger utbildningar inriktade mot psykoterapi för barn och unga. Vi är ett av tre lärosäten i Sverige som har i uppdrag av staten att utbilda psykoterapeuter med inriktning på barn och unga. I UKÄs granskning av samtliga 12 Psykoterapeutprogram år 2014 fick Ericastiftelsen omedelbart omdömet "Hög kvalitet" och möter alltså de krav som ställs på högre utbildning.

Vid sidan av Psykoterapeutprogrammet erbjuder Ericastiftelsens Högskola närliggande utbildningar som t ex grundläggande utbildning i psykoterapi, handledarutbildning, utbildningar i specialpedagogik och kurser med fokus på barns och ungas utveckling samt specifika metoder. På Ericastiftelsen bedrivs också kliniknära forskning och metodutveckling inom barn- och ungdomspsykoterapi.

Ericastiftelsen erbjuder även uppdragsutbildningar i form av föreläsningar, seminarieserier eller längre kurser upplagda i samråd med den organisation, verksamhet eller myndighet som önskar utbildningen. Vi har möjlighet att skräddarsy utbildningar.