90-årskonferens

Välkommen att fira Ericastiftelsen 90 år!

Ericastiftelsen fyller 90 år och firar med en konferens på temat Motståndskraft och återhämtning – hos barn, unga och deras familjer.

Ericastiftelsens övergripande mål är att alla barn och unga ska få det stöd de behöver för att leva ett bra liv. I år har vi arbetat mot vårt mål i 90 år och det vill vi fira med en jubileumskonferens som bjuder på den senaste kunskapsutvecklingen inom flera viktiga områden.

Vi hoppas att du som möter barn och unga i ditt arbete vill fira med oss och ta del av aktuella och praktiskt användbara kunskaper.

Programmet innehåller några av de mest aktuella och intressanta forskarna och praktikerna på området effektiva insatser för barn, unga och deras familjer.

Datum: Fredagen den 11 oktober.

Kostnad: endast 1900 exkl. moms.

Lokal: ABF-huset i Stockholm

Till anmälan