Handledningsmetodik för skola/förskola – anmälan öppen

Utbildningen Handledningsmetodik för skola/förskola vänder sig till dig som är specialpedagog, pedagog eller skolkurator och som är intresserad av handledaruppdrag inom skola och/eller förskola.

Hösten 2022 anordnar Ericastiftelsen utbildningen ”Handledningsmetodik för skola/förskola”.

Utbildningen omfattar två terminer. Den schemalagda undervisningen koncentreras till sex heldagar under hösten 2022. Vid åtta tillfällen under vårterminen 2023 sker handledning på studentens eget handledningsarbete genom grupphandledning. Därutöver innehåller utbildningen moment av självstudier och handledningsuppgifter. Olika modeller, teorier och arbetssätt presenteras och prövas.  

Läs mer om ”Handledningsmetodik för skola/förskola”