Hög kvalitet på psykoterapeutprogram

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar regelbundet kvaliteten på högre utbildningar. Ericastiftelsens legitimationsgrundande psykoterapeutprogram granskades under år 2022.

Vid sidan om flera positiva omdömen kunde UKÄ också konstatera brister, exempelvis avseende strukturen för studerandeinflytande och rapportering av studieresultat.

Vi har sedan omdömet meddelades arbetat med att utforma och implementera en rad åtgärder för att förbättra utbildningens kvalitet.

UKÄ har nu bedömt de genomförda åtgärderna och i oktober 2023 beslutat att ge utbildningen omdömet Hög kvalitet.

Ur beslutet: UKÄ bedömer att den utbildning som leder till psykoterapeutexamen vid Ericastiftelsen nu uppfyller kvalitetskraven för högre utbildning och att utbildningen därmed ska ges det samlade omdömet hög kvalitet.

Mer läsning

Beslut

Yttrande