Kurs i Time-limited MBT-C, 15 hp

Pojke klättrar i träd

Tidsbegränsad mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn (Time-limited MBT-C) är en kurs på högskolenivå omfattande 15 hp. Sista ansökningsdag är 12 september.

Tidsbegränsad mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn är en terapiform som utvecklats för barn i åldrarna 5-11 år.

Kursen är uppdelad i två delkurser:

  1. Introduktion – Teori och metodik 5 hp
  2. Fördjupning – Handledning på MBT-C-ärende, 10 hp

Behandlingen innefattar såväl individuellt psykoterapeutiskt arbete med barnet som föräldrasamtal. Terapin består vanligen av 12 terapitillfällen för barnet och lika många samtal för föräldrarna. Barnbehandlingen och föräldrasamtalen kan ske parallellt med en barnterapeut och med en föräldraterapeut, alternativt kan en terapeut ha både behandlingskontakten med barnet och med föräldrarna.

Läs mer om kursen ”Tidsbegränsad mentaliseringsbaserad psykoterapi för barn”