När en känd person dör våldsamt

Så pratar du med ditt barn eller ungdom när en känd person dött en våldsam död

När en känd person dör en våldsam död kan det väcka många olika känslor hos barn och unga. Sorg, upprördhet, ilska eller oro. Svåra frågor kan väckas som det kan vara krångligt att prata om som förälder. Samtidigt är det frågor som det är viktigt att föräldrar och vuxna visar att det är möjligt att prata om.  

Det är lätt att tänka att en känd person som dör inte är någon nära och att barnets eller ungdomens sorg därmed inte är riktigt äkta. Men ibland är det tvärtom, särskilt i tonåren då ungdomar ökar avståndet till sina föräldrar. Då kan kända personer bli starka, närvarande och betydelsefulla förebilder i ens liv och sorgen kan bli stor. Den sorgen behöver tas på allvar. Försök att inte avpersonifiera idolen, eller att avfärda och förminska sorgen. Lämna egna känslor och åsikter utanför en stund, oavsett vad du som förälder tycker om artistens musik och text, behöver vi respektera att de har betytt mycket för många barn och unga. 

Lyssna 

Börja med att lyssna in barnet eller ungdomen. Vad vet, känner och tänker barnet/ungdomen om det som hänt? Utgå från det i samtalet. Du kan till exempel fråga vad hen hade för relation till artisten eller om hen lyssnade på artistens musik (och vet du att barnet/den unga lyssnat till artisten, kan du utgå från det). 

Undersök barnets/den ungas tankar och känslor med inställningen att du som vuxen finns för att lyssna och förstå mer. Som vuxen behöver du vara öppen för många olika reaktioner och frågor. Du kan behöva fråga för att förstå mer.  Det betyder inte att du måste ha alla svar. Att en förälder lyssnar och visar intresse är ett stöd i sig för många barn och unga. Bekräfta barnets/den ungas känslor och reaktioner genom att förmedla att du märker att hen är ledsen eller upprörd och att det är ok. Förminska inte sorgen. 

Att uttrycka vad man känner och tänker tar ibland tid. Särskilt om något dramatiskt och plötsligt har hänt. Som förälder kan du behöva hitta olika sätt att prata med ditt barn på ett sätt som känns tryggt. Det kan vara bra att prata kort, för att sedan återkomma till samtalet eller att låta temat vila om barnet uttrycker ett sådant behov. Ibland kan man läsa eller följa nyheter tillsammans och prata om det. En del barn och unga tycker om att uttrycka tankar och känslor genom att rita, skriva eller lyssna på musik. Sådant kan man föreslå eller göra tillsammans.  

Barn och unga kan behöva tid att sörja. Sorgen kan komma och gå. Ungdomar kan ha behov av att sörja tillsammans med kompisar.  

Anpassa samtalet till barnets ålder 

Barn och unga reagerar olika utifrån ålder, mognadsnivå, livserfarenheter och den relationen barnet/ungdomen hade till artisten. Vissa ställer frågor om det som häntandra inte.  Olika känslor kan komma fram, ibland starka och tydliga, ibland konstiga eller svåra att begripa.  

Små barn upp till ungefär 7 – 8 års ålder behöver få enkel information om vad som hänt och sedan skyddas mot för mycket detaljer. Som förälder kan du till exempel säga att en artist som många tyckte mycket om är död och många är ledsna. Se till att barnet inte är för mycket på social media – det finns risk att otäcka bilder, filmer och rykten sprids. Du kan behöva begränsa och pausa flödet.  

Äldre barn kan ta reda på information själva. De behöver få fler svar, mer information och missförstånd kan behöva redas ut. Prata med barnet eller ungdomen om hur hen följer den uppdatering som sker på nyheterna och sociala medier. Hjälp till att begränsa tillgången till kontinuerlig uppdatering. Föreslå pauser från media och att ni gemensamt kan stämma av för att på så sätt kunna tänka tillsammans kring det som händer. 

Med äldre barn och unga (från ca 10 år och uppåt) kan vi även prata om meningslösheten med våld, vapen, droger och kriminalitet. Med unga kan vi vuxna samtala om det som ett samhällsproblem, vi behöver inte ha svaren eller lösningarna.  

Prata med barnet/ungdomen om döden 

I samband med att personer dör aktualiseras nästan alltid tankar om döden också hos barn och ungdomar. Att kan tänka på sin egen död eller om vad som händer om en förälder, syskon eller vän dör. Det kan vara svårt att förstå varför någon dör och vad döden innebär.  

Det är oftast lugnande att prata om döden med barn och unga i situationer när de konfronterats med den. Även små barn tål att vuxna tar upp temat. Reflektera gärna tillsammans om hur sorgligt det är att behöva dö ung, i fel ände av livet. Försök att trygga nuläget genom att säga att du lever, mår bra och vill leva.  

Dela dina tankar om att alla, även du som förälder, tänker på döden och kan bli rädd och oroad för att själv dö, eller förlora nära. Genom att dela tankarna om döden, blir tankarna mindre svåra och vi tröstar varandra.  

Trygga barnet/ungdomen 

Barn och unga kan känna sig oroliga och rädda när en våldsam händelse kommer nära inpåNär en skjutning eller våld inträffar är det viktigt att trygga barn och unga. Särskilt för yngre barn kan du som förälder berätta om att ni är på en trygg plats, att det som hände var någon annanstans, att det är ovanligt och inte kommer inte inträffa här. Ju närmre platsen där händelsen inträffade som man bor, desto närmare kan du behöva gå: i den här lägenheten eller huset är du trygg, i min famn är du alltid trygg. Dagen efter en händelse kan det vara bra att gå ut och upprepa samma sak utomhus: här är du trygg utanför vår port, det här är vår tomt, vår innergård, du är trygg här.  

Reflektera över tankar på hämnd och skuld

Känslor av och tankar på hämnd kan väckas, det är begripligt och normalt att vilja ge tillbaka när någon man tycker om dödas eller far illa. Som förälder är det ett bra läge att hjälpa till att tänka ett varv till tillsammans med ditt barn eller ungdom. Uttryck att våld är meningslöst. Nu har många människor åter drabbats, en mamma och en pappa har förlorat ett barn, många har förlorat en vän. Att upprepa våld leder aldrig till något gott. 

Det kan hända att ditt barn/ungdom har känslor om att ”man får skylla sig själv” om man blir dödad och har en viss livsstil. Reflektera gärna runt skuldfrågan och prata om att det är den eller de som sköt som är skyldig.

Prata om det meningslösa i våld 

En tid efter händelsen kan det vara bra att åter prata med ditt barn eller din ungdom om våldskulturer och gängReflektera tillsammans om att när kända personer lyfter upp och hyllar våld, vapen, droger och kriminalitet är det inte något att sträva efter. Prata om det meningslösa med våld och kriminalitet och belys gärna att inte bara kända personer dör till följd av detta. Det är lika viktigt att prata om när andra barn/unga som utsätts för våldsamma händelser. 

Var kan du vända dig om du behöver mer stöd?

Två bra material för föräldrar och barn från Rädda Barnen: 

 Var kan ditt barn vända sig? 

Pssst … Får vi låna en minut?

Psykisk ohälsa hos barn och unga ökar. Det finns flera orsaker till detta, varav effekter av pandemin, bristande resurser i samhället och ett otydligt samhällsansvar för barn och unga med komplexa svårigheter är några av dessa.

Vi på Ericastiftelsen gör allt vad vi kan för att förebygga och förhindra denna utveckling, bland annat genom att erbjuda kostnadsfri psykoterapi och behandling till barn och ungdomar som annars inte skulle haft råd, och genom att genomföra stödinsatser när samhället brister, till exempel krisstöd vid plötsliga dödsfall i familjen, sexuella övergrepp, våld i nära relationer och självmord/mord.

Den text du läst ovan är en del av vårt uppdrag att sprida kunskap och information om psykisk hälsa och ohälsa hos barn och unga och att vara en röst och en förkämpe för barn och unga i frågor inom ramen för Ericastiftelsens ändamål och expertis.

Våra kunskapsspridande aktiviteter är gratis för alla som vill ta del av dem. Vi gör det för att vi vill att alla barn, unga och vuxna i deras närhet ska få tillgång till kunskap för att stärka sig själva, minska fördomar och rädslor samt få kännedom om samhällsresurser och stöd de annars inte vetat om.

Du kan hjälpa oss att sprida mer kunskap. Du kan dela våra inlägg i sociala medier och sprida dem till vänner och bekanta. Och du kan stödja oss med en gåva, så att vi kan stödja fler med mer information och kunskap, kostnadsfri psykoterapi och stödinsatser.

Du kan bryta trenden - hjälp oss minska psykisk ohälsa hos barn och unga