Nytt om våra utbildningar

Utbildning inom högskoleverksamheten

I under senhösten startar en ny kurs i Mentaliseringsbaserad psykoterapi med barn (MBT-C), Tidsbegränsad MBT-C är en psykoterapiform för barn 5-12 år. Kursen vänder sig till legitimerade psykoterapeuter och sökande med grundläggande psykoterapiutbildning som arbetar med behandling av barn och deras föräldrar inom barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet eller liknande. Kursen är ackrediterad som 2 av 6 specialistkurser för psykologer av Sveriges psykologförbund. Kursen startar 11 november. Sista anmälningsdag 16 oktober.   

Uppdragsutbildning

En kurs i Adult Attachment Interview (AAI) kommer att pågå mellan AAI 9-29 november. Kursledare är professor Pehr Granqvist och docent Tord Ivarsson. Mer information hittas på vår hemsida. Sista anmälningsdag 1 augusti.

Ännu en omgång av vår populära kurs Psykisk ohälsa hos barn och unga, 7.5hp, kommer att hållas i samarbete med Ersta Bräcke Sköndal Högskola. Campus Ersta. Kursen startar 11 september. Mer information kan du läsa i kursinformationen (pdf).

En ny kursomgång i Child-Parent Psychotherapy (CPP), 20hp, startar 14 september. CPP är en evidensbaserad behandlingsmetod för traumatiserade barn i åldern 0-6 år. Den rekommenderas som insats efter utsatthet för olika former av våld och övergrepp, förlust, omsorgssvikt, olyckor och katastrofer. Sista anmälningsdag 14 juni.

Ännu en kurs i Interpersonal Psychotherapy – adolescent (IPT-A), 15hp med fokus på behandling av deprimerade tonåringar startar i janauari 2021. Kursen syftar till teoretisk grundkunskap om IPT-A samt praktisk tillämpning och ger efter godkänd kurs ackreditering på A och B nivå i enlighet med den svenska IPT-föreningens ackrediteringsregler. Kursen är ackrediterad som specialistkurs av Sveriges Psykologförbund.

Kurs i EMDR med inriktning på barn och unga, 20 hp startar 2 september.  EMDR är en av de terapimetoder som har starkast evidens för behandling av PTSD och andra traumarelaterade störningar och som rekommenderas internationellt vid behandling av PTSD. Sista anmälningsdag 14 juni.

En ny Grundläggande utbildning i psykoterapi (GPU, 60hp) startar i augusti. 16 kursdeltagare är antagna och reserver är utsedda.

De kurser som påbörjats denna termin och tidigare men som fortsätter under hösten är

Handledningsmetodik inom förskola/skola (HLS), 15hp

Ericastiftelsens psykoterapeutprogram med inriktning på barn och unga (EPU), 90hp

Handledar- och lärarutbildning (HLU), 45hp