Specialpedagogik för pedagoger – vad är det?

Bild på Emma

- Ge dig själv chansen att utveckla din yrkeskompetens och få möjligheten att reflektera, diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor, det menar Emma Fornander, kursledare för Ericastiftelsens utbildning "Specialpedagogik för pedagoger". Här nedan svarar Emma på frågor om utbildningen.

Varför ska man studera specialpedagogik?

Idag har vi barn i varje barngrupp och i varje klassrum som av olika skäl är i behov av extra stöd och omsorg. Att varje barn ska nå sin fulla potential är en del i vårt uppdrag som pedagoger och lärare. Specialpedagogikens syfte är att främja, förebygga och arbeta stödjande i pedagogiska verksamheter. Med hjälp av specialpedagogiska kunskaper, som den här kursen ger, blir det möjligt att titta på sin verksamhet och förstå och hjälpa barn på fler sätt och ur olika perspektiv.

Vad kommer man att lära sig?

Kursen erbjuder fördjupad kunskap om barns normalutveckling liksom om utveckling på avvägar beroende på trauma, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utvecklingsförseningar, psykosociala svårigheter och språklig skörhet etc. Kursen utgår från ett relationellt perspektiv där bemötande, förhållningssätt och sammanhang är viktiga komponenter.

Vilka färdigheter får man? Kommer man att känna sig trygg efter denna kurs eller behöver man läsa fler kurser?

Kursen ger ökad medvetenhet om hur bemötande kan påverka barns utvecklingsmöjligheter och hur ett mentaliserande förhållningssätt i arbetet med barn/elever och deras föräldrar är hjälpsamt. Förståelsen för relationens betydelse när det gäller lärande och utveckling är en annan viktig del av kursens innehåll.

Efter genomgången kurs är förhoppningen att det är lättare att tänka kring bemötande och anpassningar som barnet eller situationen kan vara betjänt av. Förhoppningen är att du litar till dig själv och din egen kunskap, istället för att problemet ska lösas av någon annan eller någon annanstans.

När det gäller arbete med barn och människor blir man aldrig helt färdig men kursen kommer att ge dig större trygghet i att möta, förstå och stödja barn/elever som kräver mer. Nyförvärvad kunskap skapar ofta nyfikenhet och ökad lust att förstå och lära mer så jag tror inte att det är omöjligt att du vill gå ytterligare en kurs framöver.

Vad kan man arbeta med när man är klar med utbildningen?

I skola och förskola precis som idag, men med mer kompetens och större trygghet i ditt yrkesutövande. Denna kurs ger inte titeln Specialpedagog men specialpedagogisk kompetens är något som efterfrågas och behövs i alla skolor och förskolor.

Vad skulle du säga till den som är nyfiken på att söka?

Sök! Det kommer att bli en lärorik, stimulerande och rolig kurs. Att öka förståelsen för barns fungerande i allmänhet och för barn i svårigheter i synnerhet, är till hjälp varje dag i ditt yrke som pedagog. Varje dag och varje timme.

Finns det några fler frågor du skulle vilja lägga till eller svara på?

Kanske inte en fråga men en uppmaning. En uppmaning att ge dig själv chansen att utveckla din yrkeskompetens och få möjligheten att reflektera, diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor. Detta är viktigt och värdefullt för att orka och vilja stanna kvar i förskolans och skolans värld. Att kursen hålls i våra vackra lokaler mitt i Stockholm och att du som student bjuds på gott fika kan kanske locka ytterligare?

Välkommen med din ansökan!