Behandling • Utbildning • Forskning
Nyheter

    Vad vi gör

Vi har behandling, högskoleutbildning och forskning i samma hus.

Ericastiftelsen är en icke-vinstdrivande, politiskt och religiöst obunden stiftelse som sedan 1934 verkar inom området barn, unga och psykisk ohälsa. Vi bedriver behandling, högskoleutbildning och forskning.

Om oss
Spela upp filmen

    Våra högskoleutbildningar

Senaste nytt

Vår klinik

    Våra uppdragsutbildningar