Swisha en gåva till påsk

Inte alla barn och unga får den kärlek och den omtanke som de borde få och behöver. Att växa upp i en miljö utan tillräcklig omsorg och trygghet, med föräldrar som av olika skäl försummar eller till och med skadar, kan ge stora problem för barn och unga både nu och senare i livet. Då behöver de hjälp och stöd. Och då behövs Ericastiftelsen.

Vi bryr oss. Och du kan bry dig tillsammans med oss. Genom att swisha en gåva, hjälper du oss bland annat:

❣️ Att erbjuda kostnadsfri psykoterapi och behandling till barn och ungdomar som som inte fått tillgång till insatser via samhällets resurser
❣️ Att genomföra stöd-och behandlingsinsatser när samhället brister, till exempel krisstöd vid plötsliga dödsfall i familjen, sexuella övergrepp, våld i nära relationer och självmord/mord
❣️ Att sprida kunskap och information om psykisk hälsa och ohälsa hos barn och unga till yrkesverksamma och andra viktiga vuxna runt barn och unga
❣️ Att vara en röst och en förkämpe för barn och unga i frågor inom ramen för Ericastiftelsens ändamål och expertis
❣️ Forskning, innovation och utveckling av nya metoder som kommer barn och unga samt deras närstående till nytta

Tack! 💓